ஐயோ இவ்ளோ க்யூட்டாக போஸ் கொடுக்கும் இந்த குழந்தை யார் தெரிகிறதா.? இன்று இந்திய சினிமாவை கலக்கிய பிரபல நடிகை..!! வெளிவந்த புகைப்படத்தை பார்த்து வியந்துபோன ரசிகர்கள்..!!

Tamil News

ஒரு இ ந்தி ய தி ரை ப்பட நடிகை மற்றும் மாடல் ஆவார். இவர் தெலு ங்கு, த மிழ் மற்றும் இந் தி திரை ப்பட ங்களில் நடித்து வருகி ன்றார். தனது முதல் தெலு ங்கு தி ரைப்பட வெளியீடான லட்சுமி கல் யாணம். அதே ஆண்டில், பாக்ஸ் ஆ பிஸி ல் வெற்றி பெற்ற ச ந்தமாமாவி ல் நடி த்தார். இது அவரது அ ங்கீகார த்தைப் பெற்றது. மேலும், வரலாற்று புனைகதை தெலுங்கு தி ரைப்ப டமான மகதீரா

தனது வாழ் க்கை யில் ஒரு திரு ப்புமு னையை ப டமாக ஆனது.. அவரது விம ர்சன பா ராட் டைப் பெற் றது. இது எல்லா கால த்திலும் அதிக வசூ ல் செய்த தெலு ங்கு திரை ப்பட ங்களில் ஒ ன்றாகும். மேலும், பிலி ம்பேர் உள் ளிட்ட பல விரு து விழா க்களி ல் அவரது சி றந்த நடி கைக்கா ன பரி ந்துரைக ளைப் பெற்றது.

பின்னர் அவர் தெலு ங்கு திரை ப்பட ங்களான டா ர்லி ங், பிரு ந்தாவ னம், மிஸ்டர் பெர்பெக்ட், தொழிலதிபர், நாயக், பாட்ஷா,கோவிந்துடு அண்டரிவடேல், டெம்பர் மற்றும் கைதி எண் 150 என பல படங்கள் நடித்தார். கான் த மிழ் திட் டங்களான நான் மகான் அல்லா, மாட்ரான், து ப்பாக் கி, ஜி ல்லா, வி வேகம் மற்றும் மெ ர்சல் ஆகியவ ற்றில்

பெ ண் கதா பாத்தி ரத்தில் நடி த்தார். மேலும், ப ம்பாயி ல் கு டியேறி ய ப ஞ்சாபி குடு ம்ப த்தில் அக ர்வால் பிறந்து வளர் ந்தார். கடந்த, வருடம் இய க்குநர் பி ரதீப் ரங் கநாதன் இயக்க த்தில் ஜெயம் ரவி நடி ப்பில் வெ ளியான ‘கோமாளி’ படத்தில் காஜல் அகர்வால் நடி த்திரு ந்தார்.

இந்த படம் சூப்பர் டூப்பர் ஹி ட்டா னது. இந்நிலையில் காஜல் அகர்வால், கடந்த மாதம் 30ம் திகதி திரு மணம் செய்து ள்ளார். தற்போது இவருக்கு ஒரு கு ழந் தை பிற ந்துள் ளது. இத்தனை தொடர் ந்து காஜல் அகர்வால் சி றுவ யது புகை ப்படம் ஒன்று வெளி யானது…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *