ஹோ ம் லி லு க் நடிகை மீது ஆசைப்பட்ட காமெடி நடிகர்…! நடிகையின் செயலால் தலைத்தெறித்து ஓடிய விவகாரம்…!! யாரந்த காமெடி நடிகர்னு தெரியுமா…???

சினிமா

சினிமாவில் அ ட க் க ஒ டு க் க மா ன ஹோ ம் லி லு க் கா க வு ம், க வ ர் ச் சி யா க வு ம் இருப்பவர் அந்த நடிகை. அப்படி க வ ர் ந் தி ழு க் கு ம் நடிகையின் மீது ஆசைப்பட்டுள்ளாராம் பிரபல காமெடி நடிகர். படமொன்றில் சேர்ந்து நடிக்கும்போது நடிகையின் மீதுள்ள ஆசையை தெரிவிக்க பலரையும் தூது அனுப்பியுள்ளாராம் அந்த காமெடி நடிகர். ஆனால் எதுவுமே நடக்கவில்லையாம்.

கடைசியில் வேறுவழியின்றி நடிகையின் முகத்துக்கு நேராகவே கேட்டுள்ளாராம் அந்த காமெடி நடிகர். அதற்கு அந்த நடிகை அது போன்ற எண்ணம் இல்லையென ம று த் து விட்டாராம். இதனால் கடுப்பான அந்த காமெடி நடிகர் பலரையும் அந்த நடிகையுடன் இணைத்து படக்குழுவினரிடம் பேசியிருந்தாராம். இதனை படக்குழுவினை சேர்ந்தவர்கள் நடிகையிடம் கேட்டுள்ளனர்.

இதனால் பலருக்கும் பதில் சொல்லவேண்டிய க ட் டா ய த் தி ல் இருந்தாராம் அந்த நடிகை. மேலும் இதனால் க டு ப் பா ன அந்த நடிகை, காமெடி நடிகரை ப ழி தீ ர் க் க முடிவெடுத்து, நடிகர் க மி ட் டா கி யு ள் ள படத்தின் நாயகிகளிடம் காமெடி நடிகரை பற்றி த வ றா க பேசியுள்ளார். இதனால் அவமானத்தில் சூ ட் டி ங் கை கே ன் ச ல் செய்து ஓடுமளவுக்கு சென்றுவிட்டாராம் அந்த நடிகர்.

பின்னர் பல அ வ மா ன ங் க ளை சந்தித்த அந்த நடிகர் வேறு வழியின்றி அந்த நடிகையிடமே சென்று, தெரியாமல் செய்துவிட்டேன் ம ன் னி த் து வி டு எனக்கூறியுள்ளாராம். அதிலிருந்து அந்த நடிகையின் பக்கமே தலைகாட்டாமல் இருந்து வருகிறாராம் அந்த காமெடி நடிகர்.

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *