நீங்கள் போன் கவருக்கு பின்னால் பணம் வைப்பவரா?? இந்தப் பழக்கம் உயிருக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் தெரியுமா??

Tamil News

பொதுவாகவே நம்மில் சில பேருக்கு எங்கேயாவது செல்ல வேண்டும் என்றால் கையில் பொருட்களை தூக்கிக் கொண்டு அலைய சங்டகப்பட்டுக் கொண்டு பொருட்களின் அளவைக் குறைத்து வெறும் கைபேசியுடன் செல்வார்கள். செல்லும் போது கைகளில் வைத்திருக்கும் பணப்பைகளுக்கு பதிலாக போன் கவருக்குப் பின்னால் பணத்தை வைத்துக் கொண்டு செல்வார்கள்.

ஆனால் அப்படி பேப்பரையோ அல்லது பணத்தையோ போனுக்குப் பின்னால் வைத்தால் ஆபத்து என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா கையடக்கத் தொலைபேசிகள் தீப்பிடிப்பது அல்லது வெடிப்பது என்பது இப்போதெல்லாம் சகஜமாகி விட்டது. ஆனால் இதற்குக் காரணம் நமது கவனக்குறைவாக இருக்கலாம். போன் அதிக வெப்பமடையும் போது பெரும்பாலும் இது போன்ற பிரச்சனை ஏற்படலாம்.

ஆனால் இதற்குப் பின்னால் உள்ள காரணம் தொலைபேசியின் அதிகப்படியான பயன்பாடு அல்லது தவறாகப் பயன்படுத்துவதன் காரணமாக இருக்கலாம். வழக்கமாக தொலைபேசி அதன் செயலி அல்லது பேட்டரியில் அதிக அழுத்தம் இருக்கும் போது தீப்பிடிக்கிறது. இது தவிர தவறான வகை போன் கவரால் தீ விபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.

தொலைபேசி உறை வெப்பநிலை உயர்கிறது போனின் கவர் செயலியையும் பாதித்து அது அதிக வெப்பமடையலாம். ஃபோனின் கவரில் எரியக்கூடிய விஷயங்களைத் தவிர்க்க வேண்டும், இல்லையெனில், அதன் செயலி அதிக வெப்பமடைந்தால் தீப்பிடிக்கக் கூடும். அதிக வெப்பநிலை காரணமாக தொலைபேசி கூட வெடிக்கக்கூடும்.

தொலைபேசியின் அட்டையில் எதையும் வைக்காமல் இருக்க முயற்சி செய்யுங்கள் மற்றும் தொலைபேசியில் எந்த வகையான இறுக்கமான அட்டையையும் வைக்க வேண்டாம்..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *