தினமும் இரவில் பசுமாட்டை சந்திக்க வரும் சிறுத்தை புலி… காரணம் தெரிந்து அந்த ஊர் மக்கள் அதிர்ச்சியடை ந்தனர்… என்ன காரணம் தெரியுமா??

வைரல் வீடியோ

அந்தோனி எனும் கிராமத்தில் நடந்த உண்மை சம்பவம் இந்த கிராமத்தை சுற்றி வெறும் வனப்பகுதி இந்த பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் ஆடு, மாடுகளை வளர்த்து பால் வியாபாரம் செய்வது போன்ற தொழில்களை செய்து வந்தனர்.

மேலும் இவர்கள் வளர்க்கக் கூடிய ஆடு, மாடுகளை எல்லாமே மே ய்ச்சல் க் காக பக்கத்தில் இருக்கும் வ னப்ப குதி யில் தான் அழைத்து செல்வார்கள். அப்போது இந்த கிராமத்தில் ஒரு சி றுத் தை பு லி வர ஆரம்பிக்குது அப்போ இந்த கிராமத்தில் வளர்க்க கூடிய ஆடு, மாடுகளை எல்லாம் அடிச்சிட்டு போது போகுது.

இதை அறிந்த அந்த கிராமத்தில் இருக்கும் மக்கள் பயந்து போகின்றன. இது குறித்து தெரிந்துக்கொள்ள இந்த வீடியோவை பாருங்க…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *