அடக்கடவுளே… வீட்டு வாசலில் நடந்த ச ம்ப வத் தை பாருங்க… ஒரு நிமிஷம் உங்க உ திர மே நின்னு போயிடும்…. வீடியோ இதோ….!!

வைரல் வீடியோ

இ றக் க குணம் கொண்ட பெண் ஒருவர் தினமும் தனது வீட்டு வாசலில் வேணடுமாலும் சாப்பிடட்டும் என்று இரண்டு இட்லிகளை வைப்பார். அந்த வழியாக வரும் ஒரு கூன் வி ழுந் த பாட்டி அந்த இட்லியை கேட்டுக்கொண்டு மு னங் கிக் கொண்டே போவார்.

இது தினமும் நடக்கிறது. ஒரு நாள் இந்த பெண் அந்த பாட்டி என்ன முனங்கி கொண்டே போகிறது என்று நல்லா காது குடுத்து கேட்டால் அந்த பாட்டி என்ன மு ன ங்கியது தெரியுமா. இதோ வீடியோ பாருங்க அ திர் ச்சி யாகி டுவீ ங்க…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *