மூதாட்டியிடம் மு த்தம் கே ட்டு டா ர்ச்சர்..தற்போது மருத்துவமணையில் மூதாட்டி அட்மிட்..!!

Tamil News

சேலம் மாவட்டம், ஓமலூர் அருகே உள்ள மோரூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மாதையன். கூலித் தொழிலாளியான இவர், நேற்று முன்தினம் மதுபோதையில் இருந்தபோது அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சாந்தா என்ற மூதாட்டியிடம் முத்தம் கேட்டுள்ளார். இதனால் அ திர்ச் சியடைந்த மூதாட்டி, அவரிடம் ச ண்டை போட்டுள்ளார்.

ஆனால், கேட்டது கிடைக்காத வி ரக்தியில் மதுபோ தையி ல் இருந்த மாதையன் அருகில் இருந்த இ ரும்புக் க ம் பியை எடுத்து மூதாட்டியை ச ரமாரி யாக தா க் கியுள்ளார்.மூதாட்டியிடம் முத்தம் கேட்டு டார்ச்சர்..தற்போது மருத்துவமணையில் மூதாட்டி அட்மிட்..!!

இதனால் கூ ச்ச லிட்ட மூ தாட்டியைப் பா ர்த்து அருகில் இருந்தவர்கள் ஓடி வந்து அவரை மீட்டனர். தொடர்ந்து பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அரசு ஆஸ்பத்திரியில் அ னுமதித்து தீ விர சி கிச்சை அளித்து வருகின்றனர். இச்ச ம்பவம் குறித்து வ ழக்குப் ப திவு செ ய்துள்ள தீ வட்டிப்பட்டி போ லீசார் மாதையனை கை து செய்து வி சாரணை செய்தனர்.

தான் முழுபோ தையில் இருந்ததால் த வறாக ந டந்து கொ ண்டதாகவும் த ன்னை ம ன்னித்து வி டுமாறும் மா தையன் கேட்டுள்ளார். ஆனால், மா தையன் கை து செ ய்ய ப்பட்டு கோ ர்ட்டில் ஆ ஜர்படுத்தப்பட்டு பின்னர் ம த்திய சி றையில் அ டைக் கப்ப ட்டார் .

 

Copyright etamilnews.com

 

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *