அட… அந்த ந டிகையிடமே கேட்டியிருந்தால் கூட ஒரு லட்சத்தில் முடிந்திருக்கும்…! ப ல வ ந் த ப டு த் தி 10 லட்சத்தினை இ ழ ந் த தயாரிப்பாளர்…!!!

சினிமா

சினிமாத்துறையை பொறுத்தவரை அ ட் ஜ் ஸ் ட் மெ ன் ட் என்ற கலாச்சாரம் அதிகமாக வளர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. பல ந டிகைகள் பட வாய்ப்புக்காகவும், கிடைத்த வாய்ப்பினை தக்க வைத்துக்கொள்ளவும் தயாரிப்பாளர், இயக்குனர், கதாநாயகன் ஆகியோருடன் அட்ஜஸ்ட்மனென்ட் செய்து கொள்ள தயாராக இருக்க வேண்டி வருகிறார்கள்.

ஒரு சில இடங்களில் ந டிகைகளின் திறமையை பார்த்து வாய்ப்புகளை கொடுக்கிறாரகள், அதிலும் சிலர் ந டிகைகளை மி ர ட் டி யு ம் ப ணி ய வைக்கிறாரக்ள். அப்படி பிரபல சீரியலில் இரண்டாம் தாரமாக நடித்து வரும் ந டிகைக்கு ஒரு ச ம் ப வ ம் நடந்துள்ளது. இரெண்டு திருமணங்கள் முடிந்தும் வி வா க ர த் து பெற்று மகனுடன் தனியாக வசித்து வருகிறார் அந்த ந டிகை.

மேலும் ஒரு சில திரைப்படங்களிலும் நடித்துள்ள அந்த ந டிகை விளம்பர பட சூ ட் டி ங் சென்றுள்ளார். சூ ட் டி ங் முடிந்த நிலையில் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அறையில் ஓய்வெடுத்துக்கொண்டிருந்தார் அந்த ந டிகை. ந டிகையின் ரூ மி ற் கு கு டி போ தை யி ல் வந்த தயாரிப்பார். ந டிகையிடம் அ ட் ஜெ ஸ் ட் மெ ன் ட் செய்ய வ ற் பு று த் தி யு ள் ளா ர். ந டிகை முடியாதென ம று த் து விட்டார்.

பின் ப ல வ ந் த ப் ப டு த் தி ந டிகையை சீ ர ழி த் து ள் ளா ர் அந்த தயாரிப்பாளர். பின் காலையில் போ தை தெளிந்து எழுந்த தயாரிப்பாளர் ந டிகையிடம் மன்னிப்பு கேட்டுள்ளார். ந டிகையோ பத்து லட்சம் வேண்டும் இல்லையென்றால் போ லீ சி ல் கூறிவிடுவேன் என கூற 10 லட்சத்தை கொடுத்துள்ளார் தயாரிப்பாளர். பின்னர் ந டிகை சூ ட் டி ங் முடிந்தவுடன் என்னிடம் கேட்டிருந்தால் ஒரு லட்சத்தோடு முடிந்திருக்குமே என கூறி கி ள ம் பி யு ள் ளா ர் அந்த ந டிகை.

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *