3 வருடம் ந டிகையுடன் கு டி த் த ன ம் நடத்திவிட்டு க ழ ட் டி விட்ட வாரிசு நடிகர்…! அப்பனுக்கு த ப் பா ம ல் பிறந்திருக்கு போல…!!!

சினிமா

தமிழ் சினிமாவில் அதிக பெண் ரசிகர்களை கொண்ட அப்பா நடிகர் தன்னுடன் நடிக்கும் ந டிகைகளுடன் நெருங்கி பழகுமளவு நெருக்கம் கா ட் டு ப வ ரா க இருந்து வந்தவர். தற்போது அவரைப்போலவே மாறியிருக்கார் அவரது வாரிசும். அந்த வாரிசு தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமாகி பல படங்களில் நடித்து விட்டார். இருந்தும் அந்த பழக்கம் அவரை மேம் மேலும் வளரவிடாமல் தடுத்து வருகிறது.

இவர் நடித்து ஒருசில வெற்றிப்படங்களை கொடுத்திருந்தாலும் தற்போது நாளுக்கு நாள் மோ ச மா க வே நடந்து கொண்டு வருகிறாராம் அந்த வாரிசு. படப்பிடிப்புக்கு கூட சரியாக வருவதில்லையாம், மேலும் ம து அ ரு ந் திவிட்டு பல பி ர ச் ச னை க ளை செய்து வருகிறாராம் வாரிசு நடிகர்  இவரது மா ர் க் கெ ட் அ த ல பா தா ள த் தை நோக்கி சென்றுகொண்டிருக்கிறது.

பல தொ ல் லை க ளை தருவதால் தயாரிப்பாளர்கள் பலரும் இவருக்கு வாய்ப்பு கொடு த ய க் க ம் காட்டி வருகிறார்களாம். அப்படியிருந்தும் தப்பி தவறி பெரிய இடம் ஒன்று இவருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துள்ளது. அங்கேயும் சி ல் மி ச ம் செய்துள்ளாராம் அந்த வாரிசு. அதனால் வேறு வழியின்றி வேறு நடிகரை போட்டுள்ளனர்.

மேலும் சக ந டிகை ஒருவருடன் நெருக்கம் காட்டி திருமணம் வரை சென்றுள்ளாராம். ஒரே வீட்டில் ந டிகையுடன் இருப்பதை இயக்குனர்கள் பார்த்ததால் மூன்று ஆண்டு லி வி ங் வாழ்க்கையை முடிவுகட்டி இருக்கிறாராம்.

எல்லாமே எல்லாமே முடித்துவிட்டு ந டிகையை க ழ ட் டி விட்டு அப்பாவை போலவே மாறியுள்ளாராம் மகன். அப்பா 8 அடி பா ய் ந் தா ல் மகன் 16 அடி பா ய் வ து இவர்களது விஷயத்தில் உண்மையாகிவிட்டது என பு ல ம் பி வருகிறார்களாம் நெ ட் டி செ ன் க ள்.

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *