சற்றுமுன்… பி க் பா ஸ் ஸி ல் கமல் எடுத்த அ தி ர டி முடிவு…? க த றி அ ழு து கண்ணீர் வடித்த தனலட்சுமி…!! இந்த பொண்ண இப்படியா டே மே ஜ் பண்ணுறது…???

பிக் பாஸ்

பி க் பா ஸ் சீ ச ன் 6 பரபரப்புடனும், வி று வி று ப் பு ட னு ம் சென்று கொண்டிருக்கிறது. இந்நிலையில் எதிர்பாராததை எதிர்பாருங்கள் என கூறி பி க் பா ஸ் நிகழ்ச்சியில் பல எதிர்பார்க்காத விஷயங்கள் அடிக்கடி நடைபெற்று வருகிறது. அந்தவகையில் இன்றைய எ பி சோ டி ல் தனலஷ்மிக்கு கமல் ஷா க் ஒன்றை கொடுத்துள்ளார்.

அதாவது இந்தவாரம் நடைபெற்ற ஸ் வீ ட் க் க டை டா ஸ் கி ல் எப்டியோ ஏமாற்றி தனலட்சுமி டீ ம் ஜெயித்தது. அதை குறும்படமாக போட்டுக்காட்டியுள்ளார் கமல் இதனைப்பார்த்து எல்லோரும் சிரித்தனர். அப்போது குறுக்கிட்ட கமல் எல்லோரை போலவும் நான் சிரித்து கொண்டிருக்க முடியாது என கூறி தனலஷ்மியின் வெற்றி ப றி க் க ப் ப டு வ தா க அறிவிக்கிறார்.

அதனால் தனலட்சுமி நா மி னே ஷ னி ல்  தப்ப முடியாது.  விக்ரமன் டீ மு க் கே இந்த வெற்றி சேரும் என கமல் அறிவிக்க எல்லோருமே கொண்டாடுகிறார்கள்.  தொடர்ந்து தனலட்சுமி கண்ணீர் விட்டு அ ழு தி ரு க் கி றா ர். மேலும் தற்போது வெளியாகிய இரெண்டாவது ப் ர மோ வி ல் கமல் டா ஸ் க் ஒன்றை போட்டியாளர்களுக்கு கொடுத்துள்ளார்.

யாருடன் சேர்ந்து இருந்தால் உள்ளதும் போய்விடும் என ஒரு போட்டியாளரை தேர்வு செய்யவேண்டும் என்பதுதான் இந்த டா ஸ் க். இந்த டாஸ்கில் பல போட்டியாளரர்களும் கோ ப மா க இந்த டா ஸ் கி ல் பேசுகிறார்கள். இதனால் இந்தவாரம் போட்டியாளர்களுக்கு இடையே பெரும் ச ண் டை யை எதிர்பார்க்கலாம்.

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *