படத்துக்காக நடிகர் கட்டிய தா லி யை க ழட் ட ம று த் து அவர் நினைவிலே வாழ்ந்த பிரபல ந டிகை…!! அந்த நடிகர்மீதுள்ள ந டிகையின் காதலை கண்டு வியந்த ரசிகர்கள்…!!!

சினிமா

சினிமாவை பொறுத்தவரை சில படங்களில் கதைக்காக காட்சியில் நி ஜ மா க வே நடிகர்கள் ந டிகைக்கு தா லி கட்டுவது வழக்கம். ஆனால் அந்த காட்சிக்கான சூ ட் டி ங் முடிந்தவனுடன் தா லி யை க ழ ட் டி விடுவார்கள். ஆனால் நடிகர் ஒருவர் கட்டிய தா லி யை பிரபல ந டிகை ஒருவர் க ழ ட் டா ம லே வாழ்ந்து கொண்டிருந்துள்ளார்.

90 களில் முன்னணி ந டிகைகளில் ஒருவராக இருந்தவர்தான் இந்த ந டிகை. இந்த நடிகைக்கு பிரபல நடிகர் ஒருவர் மீது ஈர்ப்பு வந்துள்ளது. மேலும் அந்த நடிகருடனே தொடர்ந்து பல படங்களில் ஜோடியாக நடித்துள்ளார் அந்த முன்னணி ந டிகை. இவர்களதுஜோடி பொருத்தமும் சினிமாவில் எல்லோர் கண்ணு படும் படி இருந்தது.

இருவரும் ரி ய ல் ஜோடிகளாக திருமணம் செய்துகொள்வார்கள் என ரசிகர்கள் பலரும் நினைத்து கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் பல காரணங்களால் அது நடக்காமல் போய் விட்டது. அந்த சமயத்தில் ஒரு படத்தின் காட்சிக்காக அந்த நடிகர் பிரபல ந டிகைக்கு தா லி கட்டியுள்ளார்.

படத்தின் ஷூ ட் டி ங் முடிந்து 6 மாதங்களுக்கு மேலே அந்த நடிகர் கட்டிய தா லி யை க ழ ட் டா ம ல் இருந்துள்ளார். பின்னர் அந்த நடிகையின் தங்கை அதை கவனித்து அம்மாவிடம் கூற அவரது அம்மா கூறியும் தா லி யை க ழ ட் ட மாட்டேன் என கூறிவிட்டார். ஒரு வழியாக எப்படியோ புரியவைத்து பின்னர் தா லி யை க ழ ட் ட வைத்துள்ளனர். இநத செய்தி நம்ப தகுந்த வட்டாரத்தில் இருந்து வந்துள்ளது.

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *