இப்பவே வெளியே போறேன்…! எனக்கு காசு, ஷோ தாண்டி தன்மானம் தான் முக்கியம்…!! தி டீ ரெ ன ஜனனி விஷயத்தில் இப்படியொரு முடிவெடுத்த அமுதவாணன்…!!!

பிக் பாஸ்

பிரபல தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகும் பி க் பா ஸ் நிகழ்ச்சி சுமார் 40 நாட்களை கடந்து வி று வி று ப் பா க சென்றுகொண்டிருக்கிறது. இந்நிலையில் அ ட் ட க த் தி, வி ல் ல ம் பு டா ஸ் க் நடந்து முடிந்தது. அதில் மொத்த அ ட் டை க் க த் தி க ளை யு ம் வாங்கிய தலைவன் அசீம் அ சா ல் டா க அதையெல்லாம் டீ ல் செய்து கொண்டிருப்பதை காண முடியும்.

ஆனால் வி ல் அ ம் பு வாங்கியதர்க்காக அமுதவாணன் போடும் சீ ன் தான் தாங்க முடியவில்லை என பி க் பா ஸ் ரசிகர்கள் கூறி வருகிறார்கள். மேலும் அமுதவாணனை கண்ணா பி ன் னா வெ ன ட் ரோ ல் செய்வதையும் காண முடிகிறது. அதாவது ஜனனி அ ம் பா க வு ம் அதை இயக்கும் வி ல் லா க அமுதவாணன் இருப்பதாக பி க் பா ஸ் வீட்டிலுள்ளவர்கள் சொன்னதும்,

அமுதவாணனுக்கு கோ வ ம் பொ த் து க் கொ ண் டு வர கே ம ரா முன் சென்று பி க் பா ஸ் இப்பவே என்ன வீட்டை விட்டு அனுப்புங்க என பேசியது ரசிகர்களை சிரிப்பலையில் ஆ ழ் த் தி ய து. மேலும் ஜனனி வெறும் அ ம் பு தா ன் அமுதவாணன் ஆரம்பத்தில் இருந்தே ஜனனியிடம் க் ளோ ஸா கி  விட்டார். அதனால் அவர்களுக்குள் நடக்கும் கே ம் தெரியாமல் போகிறது. என வி ல் அ ம் பு டா ஸ் க்  மூலம் ஹ வு ஸ் மே ட் க ள் வெ ளு த் து வாங்கிவிட்டனர்.

வி ஜ ய் டி வி யி ன் ப் ரொ டெ க் ட் டா ன அமுதவாணன் ரொம்பவே ஆ ட் ட ம் போட்டிருந்ததை இந்த டா ஸ் க் மூலம் ஹ வு ஸ் மே ட் ஸ் க ளா ல் அ சி ங் க ப் ப டு த் த ப் ப ட் நிலையில் பெரிதும் அ ப் செ ட் டா ன ர் அமுதவாணன். இதனால் க ன் பெ ச ன் ரூ மி ற் கு சென்று எல்லோரும் என்னை தப்பா போ ர் ட் ரை ட்  பண்ணுறாங்க பி க் பா ஸ் என ஜனனி விஷயத்திலிருந்து த ப் பி க் க அ ழு து பு ல ம் பு ம் காட்சிகள் இந்த வரம் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published.