ஷூ ட் டி ங் கி ல் இருந்து ஹீ ரோ யி னை த ள் ளி க் கொண்டு போன பிரபல நடிகர்…! இவர் செய்த லீ லை யா ல்…தெ றி த் து ஓ டு ம் ந டிகைகள்…!! வி வா க ர த் தா கி யு ம் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்காரே அந்த நடிகர்…!!!

சினிமா

தென்னிந்திய சினிமாவில் டா ப் நடிகர்களுள் ஒருவராக இருந்து வருபவர் தான் இந்த நடிகர். மேலும் பல்வேறு ச ர் ச் சை க ளி ல் அடிக்கடி சி க் கி க் கொள்வதை வா டி க் கை யா க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அந்த நடிகர். பெரும்பாலும் என்ன ச ர் ச் சை பெண்கள் வி ஷ ய த்  தி ல் இவர் கொஞ்சம் கோ ளா றா ன ஆளாம். அதாவது தன்னுடன் நடிக்கும் ஹீ ரோ யி ன் க ளை யே விட்டு வைக்க மாட்டாராம் இந்த நடிகர்.

இதன் காரணமாகவே இவரது மனைவி அவரிடம் இருந்து வி வா க ர த் து பெற்று பி ரி ந் து சென்று விட்டாராம். நடிகரும் எப்போ எப்போ என காத்திருந்தது போலவே வி வா க ர த் து பெற்றதும் ந டிகை ஒருவருடன் நெ ரு க் க மா க கி சு கி சு க் க ப் ப ட் டு ள் ளா ர். தற்போது அந்த ந டிகையை திருமணம் செய்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த நடிகர்.

மேலும் சக ந டிகை ஒருவருடன் இன்னுமும் தொடர்பு வைத்துக் கொண்டு இருக்கிறாராம் அந்த நடிகர். ஒருமுறை ஹீ ரோ யி னா க நடித்துக் கொண்டிருந்த ந டிகையை உ ஷா ர் செய்து படப்பிடிப்பு தளத்தில் இருந்து எங்கேயோ தள்ளிக்கொண்டு சென்றுவிட்டாராம் அந்த நடிகர்.

பின்னர் ஹீ ரோ-ஹீ ரோ யி னை காணாத படக்குழுவினர் வலை வீசி தேடியுள்ளனர். அப்போதுதான் தெரிந்தது அருகில் உள்ள ஹோ ட் ட லி ல் இருவரும் தங்கி இருப்பது. இந்த வி ஷ ய த் தை தயாரிப்பாளர் நடிகர் சங்கத்திலும் கொண்டு சென்றிருக்கிறார். செல்வாக்கைப் பயன்படுத்தி அந்த விஷயத்தை மூடி ம றை த் து விட்டார் அந்த நடிகர். இந்த விஷயத்தில் காரணமாக அந்த நடிகர் பக்கமே செல்ல தயங்குகிறார்கள் ந டிகைகள்.

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *