ஒரு காலத்திலே என் பின்னாடி சுத்தாத ஆளே இல்ல… ஆனா இப்போ கண்டுக்க மா ட் டே ன் றா ங் க என பு லம்பும் க வ ர் ச் சி ந டிகை…!! யார் அந்த ந டிகை தெரியுமா…???

சினிமா

திரையுலகை பொறுத்தவரை வயதான ந டிகைகளுக்கு மா ர் க் கெ ட் குறைவது ச க ஜ மா ன ஒன்றுதான். ஆனால் தற்போதெல்லாம் திருமணமாகி ஆ ண் டி யா ன பிறகுதான் அந்த ந டிகைகளுக்கு ஏகப்பட்ட வாய்ப்புகள் குவிந்து வருகிறது. இப்பொது இப்படியிருந்தாலும் ஆரம்ப காலத்தில் உயரமான க வ ர் ச் சி ந டிகையாகவே வலம் வந்தவர் அந்த ந டிகை.

பார்த்தவுடனே ப ற் றி க் கொ ள் ளு ம் தோற்றம், யாருக்குத்தான் ஆ சை வராது இந்த ந டிகையின் மீது. அப்படிப்பட்ட தரமான ந டிகையாக வளம் வந்த இந்த ந டிகைக்கு ஆரம்பத்தில் ஏகப்பட்ட வாய்ப்புகள் கு வி ந் த ன. இவர் க மி ட் டா கி விட்டாலே அவருடைய க வ ர் ச் சி யை காண்பிக்க என்றே அ ரை கு றை ஆடை கொடுத்து படத்தை ஓ ட் டி விடுவார்கள். அந்தளவுக்கு இந்த ந டிகைக்கு ம வு சு இருந்தது.

குறிப்பாக நடிகர்களுடன் காதல் பாடல் என்றால் சொல்லவே வேண்டாம். இவ்வளவு பெரிய ந டிகைக்கு குழந்தைகள் அணியும் உடைபோல அணிவித்து ஆ ட் ட ம் போ ட வைத்தார்கள். அந்த ந டிகையும் ச ளை க் கா ம ல் க வ ர் ச் சி கா ட்டி அந்த ந டிகைக்கே ஒரு காலத்தில் தி கை த் து போய் விட்டது என்றே சொல்லலாம்.

பின்னர் சில காலம் சினிமா வாய்ப்பில்லாமல் இருந்து வந்ததால் சில வருடங்களுக்கு முன் திருமணம் செய்து செ ட் டி லா ன ரா ம் அந்த ந டிகை. பின் மீண்டும் ந டி க் க வர வாய்ப்புகளை தேடி தயாரிப்பாளர்களை ஆனுகியுள்ளாராம் அந்த ந டிகை, ஆனால் யாருமே ந டிகையை ஏ றெ டு த் து கூட பார்க்கவில்லை. இதனால் வேறு வழியினது சீரியலில் நடித்து வருகிறாராம் அந்த ந டிகை.

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *