திருமண நிகழ்வில் ந ட ன மா டி ய இளம்பெண்…! தி டீ ரெ ன சு ரு ண் டு வி ழு ந் து ப லி யா ன சோ க காட்சி…!! காரணத்தை கேட்ட உறவினருக்கு காத்திருந்த அ தி ர் ச் சி…!!!

Tamil News வைரல் வீடியோ

திருமண நிகழ்வில் நடனமாடி சென்ற பெண் ம ய ங் கி வி ழு ந் து உ யி ரி ழ ந் த நிகழ்வு திருமண வீட்டாரையே சோ க த் தி ல் ஆ ழ் த் தி யு ள் ள து. அதுகுறித்த பதிவை தற்போது பார்க்கலாம்.

கர்நாடக மாநிலம் உடுப்பி அருகே ஒரு திருமணம் நிகழ்வுக்காக ஏற்பாடுகள் த ட பு ட லா க நடந்து கொண்டிருந்தது. அந்த திருமண நிகழ்வில் ஒரு பகுதியாக தா ம் பு ல தட்டுக்களை கொண்டு செல்லும் நிகழ்வு நடந்துள்ளது. அப்படி தா ம் பூ ல த ட் டை  எடுத்துக்கொண்டு ஒரு இளம் வயது பெண்மணி உற்சாகமாக நடனமாடிக் கொண்டு முன்னே சென்று கொண்டிருந்தார்.

கல்யாண வீடு க ல க ல ப் பா க கோ லா க ல மா க இருந்தது. அப்படி இருந்த அந்த கூட்டத்திற்கு தி டீ ரெ ன ஒரு அ தி ர் ச் சி காத்திருந்தது. அது என்னவென்றால் தா ம் பூ ல த் தட்டை எடுத்துக் கொண்டு சென்ற பெண்மணி தி டீ ரெ ன ம ய ங் கி வி ழு ந் தா ர். அவரை அனைவரும் அருகிலுள்ள மணிப்பால் மருத்துவமனையில் கொண்டு போய் சேர்த்தனர்.

அங்கு மருத்துவர் பரிசோதித்து விட்டு மா ர டை ப் பி னா ல் இந்த பெண் இ ற ந் து வி ட் டா ர் என்று கூறியிருக்கின்றனர். இந்த ச ம் ப வ த் தால் திருமணத்துக்கு வந்தவர்கள் பெரும் அ  திர் ச் சி யி ல் ஆழ்ந்தனர். பின் வி சா ரி த் த போது இந்தப் பெண் கர்நாடக மாநிலம் உ டு ப் பி அருகே உள்ள ஹவாஞ்சே என்ற பகுதியை சேர்ந்த லூயிஸ் என்ற 23 வயதுடைய பெண் என தெரிகிறது.

இந்த வகை மா ர டை ப் பு எதனால் வந்தது என்றால் உணவு பழக்கவழக்கங்கள் காரணம் என பலரும் கூறுகிறார்கள். ஆகவே நாம் அனைவரும் உணவு பழக்கவழக்கங்களில் சற்று க வ ன மா க இருப்பது நல்லது. இது ச ம் ப வ ம் குறித்து போ லீ சா ர் வி சா ர ணை யை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *