அட க ட வு ளே… திருமணத்திற்கு முன் க ர் ப் ப மா ன பிரபல ந டிகை…! அதற்கு காரணம் இந்த இயக்குநர் தானாம்…!! அ ட டே இவங்க சிம்பு பட ந டிகையாச்சே… இவங்களா இப்படி…???

சினிமா

கோ லி வு ட் சினிமாவில் பிரபல இயக்குனரின் மகனும், வி ற ல் வி த் தை நாயகனின் படத்தில் முதல் முறையாக அறிமுகமானவர் தான் இந்த நாயகி. பின்னர் லா ட ம் படத்தில் ந டிகை கா ட்டிய க வ ர் ச் சி யி ல் ரசிகர்கள் ஒரு வ லி யா கி வி ட் ட ன ர். ந டிகை கா ட்டிய க வ ர் ச் சி யை பார்த்து தெலுங்கு சினிமா நா யகியை ஒ ரே யடி  யா க தூ க் கி கொண்டு சென்றது.

ஆரம்பத்தில் க வ ர் ச் சி கதாபாத்திரங்களில் பிரதானமாக நடித்து வந்த நா யகி பின்னர் ச வா லா ன கதாபாத்திரங்களிலும் ந டிக்க ஆரம்பித்தார். இவரது மா ர் கெ ட் தெ லு ங் கி ல் பீ க் கி ள் இருந்தது. அப்படி முன்னனி நா யகியாக இருந்த போதே பிரபல இசையமைப்பாளர் ஒருவர் மீது கா த ல் வ ய ப் ப ட் டா ர் நாயகி.

எப்போதும் போலவே இந்த ஜோ டி யு ம் டே ட் டி ங், லி வி ங் வாழ்கையெல்லாம் முடிந்து பி ரி ந் து விட்டனர். ந டிகை எப்படியாவது இசையமைப்பாளரை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசை நி ரா சை  யா க வே மாறிப்போனது என்றாகிவிட்டது. 30 வயதை கடந்துவிட்டதால் ந டிகைக்கு வாய்ப்பில்லாமல் கெ ஸ் ட் ரோ ல் மட்டுமே நடித்து வருகிறார். அதோடு மட்டுமல்லாமல் தயாரிப்பு பணியையும் செய்துவருகிறார் இந்த ந டிகை.

இந்த சமயத்தில் பிரபல இயக்குனர் ஒருவருடன் நெ ரு க்  க மா க இருக்க, அந்த  இயக்குனரும் கா ஞ் ச மா டு க ம் பு ல பு கு ந் த து போல ந டிகையின் மீது வி ளை யா ட வா ரி சு உருவாகிவிட்டது. ஆ சை 60 நாள் மோ க ம் 30 நாள் என்பது போல அந்த நா யகியை அதன் பின்னர் இயக்குனர் க ண் டு கொ ள் வ தே இல்லயாம். அந்த சமயத்தில் கு ழ ந் த யை யார் தலையில் க ட் டு வ து என தெரியாமல் மீண்டும் இசையமைப்பாளரிடமே கா த லை புதுப்பிக்க ஆரம்பித்தாராம்.

சு தா ரி த்  து க் கொண்ட இசையமைப்பாளர் இந்த கதையே வேண்டாமென வி ல கி விட்டாராம். இப்போ இந்த விஷயம் வெளியில் தெரியாமல் இருக்க, எப்படியாவது மா ன த் தை காப்பாற்றிக்கொள்ள பே மி லி டா க் ட ரு க் கு  போ ன் செய்யவேண்டிய நிலைக்கு ஒரு காலத்தில் த ள் ள ப் ப ட் டா ரா ம் ந டிகை.

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *