ஷூ ட் டி ங் ஸ் பா ட் டி ல் நி தா ன மி ன் றி சுற்றிய தொகுப்பாளினி யி ட ம் அ ட் ஜ ஸ் ட் மெ ண் ட் க் கு அ டி போட்ட தயாரிப்பாளர்…! கடைசியில் த ப் பி ப் ப த ற் கு ள் ள போதும் போதும்னு ஆகிருச்சாம்…!! யார் அந்த தொகுப்பாளின்னு தெரியுமா…???

சினிமா

பிரபல தொலைக்காட்சியில் பல ஆண்டுகளாக தொகுப்பாளினியாக இருந்து பிரபலமானவர் நம்ம அ ம் மி ணி. இவர் தற்போது சினிமாக்களில் நடிப்பதிலே அதிகம் கவனம் செலுத்தி வருகிறாராம். தொகுப்பாளினியாக வரும் முன்னரே சீரியலில் சிறு கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தவர் நம்ம தொகுப்பாளினி. சினிமாவில் ஓரிரு படங்களில் நடித்துள்ள அ ம் மி ணி வாய்ப்புகளை அதிகரிக்க க வ ர் ச் சி போ ட் டோ ஷூ  ட் பக்கம் திரும்பியுள்ளாராம்.

அடிக்கடி வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேட்கொள்ளும் அ ம் மி ணி சமீபத்தில் கூட து பா ய் சென்று உச்சகட்ட க வ ர் ச் சி யி ல் சில புகைப்படங்களை வெளியிட்டிருந்தார். எப்போதுமே நி தா ன மே இல்லாமல் சுற்றிவரும் அ ம் மி ணி சூ ட் டி ங் ஸ் பா ட் டி லு ம் இப்படித்தானாம். அப்படி இவரால் ஒருநாள் நி தா ன மி ன்  றி இருந்ததால் ஷூ ட் டி ங் கே த டை ப ட் டு வி ட் ட தா ம்.

மேலும் சில தயாரிப்பாளர்கள் இவரது நிலைமையை சா த க மா க் கி அ ட் ஜ ஸ் ட் மெ ன் டு க் கு அ டி போ ட் டு  ள் ளா ர் க ளா ம். இந்நிலையில் சற்றே சு தா ரி த் து க் கொண்ட தொகுப்பாளினி எஸ் கே ப் ஆவத்துக்குள் போதும் போதுமென்று ஆகிவிட்டதாம்.

சமீபத்தில் காலில்  தொ ந் த ர வு ஏற்பட்டதை தொடர்ந்து இந்த ப ழ க் க ங் க ளை  மூ ட் டை க ட் டி வி ட் டு தெளிவாக இருத்துவருகிறாராம் அ ம் மி ணி. ஏற்கனவே திருமணமாகி வி வா க ர த் தா கி யு  ள் ள து அ ம் ம ணி க் கு, அதற்கு ஒ ல் லி நடிகருடன் அ ம் ம  ணி க் கு இருந்த நெ ரு க் க மு ம், இந்த ப ழ க் க ங் க ளு மே காரணமாக இருக்குமென சினிமா வட்டாரங்கள் மு னு மு னு த் து வருகிறார்கள்.

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *