தங்குவதற்கு அரண்மனை போல வீடு இருக்கும் போதே… ர யி ல் நிலையத்தில் படுத்து தூ ங் கு ம் பிரபல நடிகர்…! அட இந்த நடிகரா இது…?? நேரில் பார்த்து ஷா க் கா ன ரசிகர்கள்…!! வீடியோ உள்ளே…!!!

சினிமா

சினிமா துறையில் பல படங்களில் நடித்து பிரபலமாக இருந்த ந டிகைகளுக்கு மட்டுமே கோ வி ல் க ட்டி கொண்டாடியிருக்கிறார்கள் ரசிகர்கள். ஆனால் ஒரு நடிகருக்கு சி லை வைத்து கொண்டாடியது ஒரு ஒருவருக்கு மட்டும் தான். அது நடிகர் சோனு சூ ட். இவர் பிரபல பா லி வு ட் நடிகர் இவர் ஏ ழை க ள் பலருக்கும் அவர்கள் கேட்பதற்கு முன்பே தே டி ச் சென்று உ த வி க ளை செய்து வருகிறார்.

நடிகர் ந டிகைகள் பலரும் தங்களுக்காக பல கோடிக்கணக்கில் சொத்துக்களை வாங்கி கு வி ப் ப து ம், ஆ ட ம் ப ர கார், நகை என வாங்கி கு வி க் கு ம் நிலையில், சோனு சூ ட் இப்படி செய்யும் உ த வி க ளா ல் மக்களிடையே நல்ல பெயர் பெற்று வருகிறார். இந்நிலையில் அவர் ரயில் நிலையத்தில் செய்த செயல் ஒன்று இணையத்தில் வை ர லா கி வருகிறது.

தமிழ் சினிமாவில் க ள் ள ழ க ர், நெஞ்சினிலே, ம ஜ் னு போன்ற படங்களில் வி ல் ல னா க நடித்திருந்தார் நடிகர் சோனு சூ ட். பா லி வு ட் டி ல் ஜோதா அக்பர், ஆ சி க் ப னா யா போன்ற படங்களில் நடித்து பிரபலமானவர். மேலும் அ ரு ந் த தி படத்தில் பசுபதியாக நடித்து பலரையும் தனது நடிப்பினால் ப ய த் து ட ன் கூடிய ர ச னை யை  கொடுத்திருந்தார் சோனு சூ ட்.

இந்நிலையில் சோனு சூ ட் மும்பையில் உள்ள ஒரு ரயில் நிலையில் படுத்திருந்து எ ழு ந் து பின்னர் லோ க் க ல் ட் ரெ யி ன் ஒன்றில் ஏறிச்செல்லும் வீடியோ ஒன்று இணையத்தில் வெளியாகியுள்ளது. அப்போது ரசிகர்களுக்கு கூ லா க செ ல் ஃ பீ போ ஸ் க ளை கொடுத்து ரயில் நிலையில் உள்ள தண்ணீர் குழாயில் தண்ணீர் கு டி க் கு ம் வீடியோ வை ர லா க ப ர வி வருகிறது.

 

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published.