ம றை ந் த ஜெயலலிதா அ ம் மை யா ரு க் கு விஜய்யை பிடிக்காதா…? என்னது இதற்கு காரணம் பிரியாணியா…?? பலரும் அ றி ந் தி டா த ர க சி ய ம்…!!!

சினிமா

தமிழ் சினிமாவில் தவிர்க்கமுடியாத நடிகராக இருந்து வருபவர் நடிகர் விஜய். இவர் நடிப்பில் தற்போது வா ரி சு படம் தயாராகியுள்ளது. பொங்கலுக்கு வெளியாகவுள்ளது இந்த திரைப்படம். மேலும் இந்த திரைப்படத்தின் ர ஞ் சி த மே பாடல் சில மாதங்களுக்கு முன் வெளியாகி உலகில் பல நாடுகளிலும் ஒளித்துவருகிறது.

இந்நிலையில் ம றை ந் த முன்னாள் மு த ல் வ ர் ஜெ.ஜெயலலிதாவுக்கு விஜயை பிடிக்காமல் போனதற்கான ஒரு ச ம் ப வ ம் தற்போது இணையத்தில் பலராலும் ப கி ர ப் ப ட் டு வருகிறது. அதாவது ஒரு முறை செ ன் ட் ர ல் ஜெ யி லி ல் உள்ள கை தி க ள் பிரியாணி வி ரு ந் து கேட்டுள்ளார்கள். அப்போது பொ று ப் பி லி ரு ந் த போ லீ ஸ் உ ய ர் அ தி கா ரி கை தி க ளி ன் ஆசையை அப்போது மு த ல் வ ரா க இருந்த ஜெயலலிதா அ ம் மை யா ரி ட ம் கூறியுள்ளனர்.

2000 பெருக்கெல்லாம் பிரியாணி எப்படி போடுவதென்று முடியாது என கூறிவிட்டாராம் ஜெயலலிதா. பின்னர் அந்த போ லீ ஸ் அ தி கா ரி விஜயின் அப்பா எஸ்.ஏ.சந்திரசேகரிடம் நடந்ததை வி வ ரி த் து ள் ளா ர். அவரும் பிரியாணி வி ரு ந் து கொடுப்பதாக உ று தி ய ளி த் தா ர். சொன்னது போலவே ம ட் ட ன் பிரியாணியை கை தி க ளு க் கு வி ஜ யு ம், அவரது அப்பா எஸ்.ஏ.சந்திரசேகரும் வழங்கியுள்ளனர்.

அப்போது மேடையில் பேசிய போ லீ ஸ் உ ய ர் அ தி கா ரி, விஜயின் பண்பை பார்த்தால் எம்.ஜி.ஆர் போலவே இருக்கிறது என புகழ, அடுத்த நாள் செய்தித்தாள்களில் தலைப்பு செய்தியில் இந்த செய்தி வரவே க டு ப் பா ன ஜெயலலிதா அ ம் மை யா ர் அந்த போ லீ ஸ் அ தி கா ரி யை டி ரா ன் ஸ் ப ர் செய்து த ண் டி த் து ள் ளா ரா ம். அந்த ச ம் ப வ த் தி லி ரு ந் து விஜயை ஜெயலலிதாவுக்கு பிடிக்காமல் போனது என்ற தகவல் குறிப்பிடத்தக்கது.

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published.