போட்டிருந்த ஆடையால் அ வ ஸ் தை பட்ட பிரபல சீரியல் ந டிகை…! கடைசில என்ன செய்தாருன்னு பாருங்க…!! ரசிகர்களை ப த ற வைத்த கா ணொ ளி…!!!

சினிமா வைரல் வீடியோ

சமீப காலங்களாகவே ஹி ந் தி ந டிகைகளை போல, தென்னிந்திய சினிமா ந டிகைகள் விருது வழங்கும் விழாக்களுக்கோ அல்லது பெரிய சினிமா நிகழ்ச்சிகளுக்கோ செல்லும்போது க வ ர் ச் சி உடைகளில் வருவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளார்கள். அப்படி வரும்போது க வ ர் ச் சி யா க புகைப்படங்களுக்கு போ ஸ் கொடுத்தப்பதையும் செய்து வருகிறார்கள் ந டிகைகள்.

தென்னிந்திய ந டிகைகள் ரஷ்மிகா மந்தனா மேலும் சில முன்னனி ந டிகைகள் பலரும் நிகழ்ச்சிகளுக்கு அப்படி தான் வந்து கொண்டிருகிறார்கள். தமன்னாவும் தற்போது ஹி ந் தி திரையுலகில் இப்படித்தான் விழாக்களுக்கு மிகவும் கு ட் டை யா ன, இ று க் க மா ன உடைகளில் வந்து அ ப் ப ட் ட மா க அ ங் க ங் க ள்  தெரிய சில போ ஸ் க ளை யு ம் கொடுத்து வருகிறார்.

அப்படி வரும் போது சில நேரங்களில், த ர் ம ச ங் க ட மா ன நிகழ்வுகளும் நடப்பது வழக்கமாக இருக்கிறது. அப்படி பிரபல தொலைக்காட்சி ந டிகை ரஸாமி தே சா ய் சமீபத்தில் விருது வழங்கும் விழாவுக்கு மிகவும் க வ ர் ச் சி யா ன உடைகளில் வந்திருந்தார். ஆரம்பத்தில் ரெ ட் கா ர் ப் பெ ட்டி ல் ஹா ட் டா க போ ஸ் கொடுத்தாலும் தனது உடையை சரிசெய்வதில் கவனமாய் இருந்து வந்தார்.

மேலும் கையை வைத்தபடி அடிக்கடி அ ங் க த் தை ம றை த் து கொண்டிருந்தார். இந்த வீடீயோவை இணையத்தில் வை ர லா க ப ர வி ய து. இதை பார்த்த பலரும் எதற்கு இப்படியொரு உடையை அணிந்து தர்ம ச ங் க ட த் து க் கு ஆ ளா க வேண்டுமென நெ ட் டி செ ன் க ள் பாலரும் தங்களது கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *