எல்லோரும் செய்ய த ய ங் கு ம் விஷயத்தை அஜித்துக்காக அ சா ல் ட் டா க செய்த நயன்தாரா…! வெ ட் க ம், அ சி ங் க ம் பாராமல் செய்த கா ரி ய த் தை நீங்களே பாருங்க…!!!

சினிமா

ஆரம்பத்தில் காதல் தோ ல் வி க ள் காரணமாக சினிமாவை விட்டே சென்றுவிடலாம் என இருந்த ந டிகை நயன்தாரா தற்போது தமிழ் சினிமாவின் லே டி சூ ப் ப ர் ஸ் டா ர் என கூறுமளவுக்கு உ ச் ச த் தி ல் இருக்கிறார். இப்படி உ ச் ச த் தி ல் இருக்கும் போதே ந டிகை நயன்தாரா சூ ட் டி ங் கி ன் போது பலரும் செய்ய த ய ங் கு ம், வெ ட் க ம் அ சி ங் க ம் என நினைக்கும் கா ரி ய த் தை அஜித்தின் படமொன்றில் செய்துள்ளாராம்.

இயக்குனர் விஷ்ணுவர்தன் இயக்கத்தில் அஜித் சில பாடங்களை நடித்துள்ளார். அதில் முக்கியமான படமாக அமைந்தது ஆரம்பம் படத்தினை கூறலாம். அந்த படத்தில் நடிகர் அஜித், நயன்தாரா, ஆர்யா மற்றும் சில முன்னணி நட்சத்திரங்கள் நடித்திருந்தனர். அப்போதைய சமயத்தில் அஜித் படமென்றாலே து ப் பா க் கி ச ண் டை காட்சிகள் இல்லாமல் இருக்காது.

அந்த வகையில் இந்த படத்திலும் பல து ப் பா க் கி ச ண் டை க ளை வைத்திருந்தனர். அப்படி ஒரு சீ ன் எடுக்கும் போது அஜித்துக்கு பு ல் ல ட் பு ரூ ப் ஜா க் கெ ட் கொடுக்க வேண்டியிருந்தது, ஆனால் உதவி இயக்குனர்கள் யாரும் அதை எடுத்துவர ம ற ந் து விட்டனர். இதனால் க டு ப் பா கி க டு ம் கோ ப த் தி ல் உதவி இயக்குனர்களிடம் யாருமே இங்க இருக்கக்கூடாது நானே சூ ட் டி ங் எடுத்துகிறேன் என கூறியுள்ளார்.

அப்போது சூ ட் டி ங் சமயத்தில் கி ளா ப் அ டி ப் ப தை நானே செய்கிறான் என நயன்தாரா செய்தாராம். மேலும் சூ ட் டி ங் கி ல் ச ல ச ல ப் பு ஏற்படவே சை ல ன் ட் என கூறி க ட் டு ப் ப டு த் தி ன ரா ம் நயன்தாரா. கி ளா ப் அ டி ப் ப தை பல உதவி இயக்குனர்களும் வெ ட் க மா க இருக்கும் செயல் என த வி ர் த் து வரும் காலத்தில் நயன்தாரா த ய ங் கா ம ல் செய்திருந்தாராம்.

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *