குடும்ப கு த் து விளக்கு படத்தில் மட்டும் தான் போல…! மூ ச் சு மு ட் ட கு டி த் து கிடந்த ந டிகையின் கோ ல த் தா ல் ஷா க் கா ன ரசிகர்கள்…?? அட இவங்க சிவகார்த்திகேயன் பட ந டிகையாச்சே…???

சினிமா

தெலுங்கு படங்களில் நடித்து வந்த ஸ்ரீ திவ்யா தமிழ் சினிமாவில் வ ரு த் த ப் ப டா த வா லி ப ர் ச ங் க ம் என்ற படத்தின் மூலம் அறிமுகமானார். இந்த படத்தில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தார் ஸ்ரீ திவ்யா. தனது நடிப்பினால் முதல் படமே எ க் க ச் ச க் க இளம் ரசிகர்களை வ ளை த் து போட்டுவிட்டார் ஊதா கலரு ரி ப் ப ன் பாடலில்.

அதன் பின்னர் ஜீவா, வெள்ளைக்கார து ரை, ம ரு து, கா க் கி ச ட் டை, ச ங் கி லி பு ங் கி லி க த வ தொ ற, கா ஸ் மோ ரா போன்ற படங்களில் நடித்திருந்தார் ஸ்ரீ திவ்யா. அதன் பின்னர் இவருக்கு தமிழ் சினிமாவில் பெரிதாக வாய்ப்புகள் கிடைக்கவிலலை. பெரிதாக க வ ர் ச் சி எதுமே கா ட்டாமல் நடித்த ந டிகைகளில் ஸ்ரீ திவ்யாவும் ஒருவர்.

அப்பாவித்தனமான நடிப்பு, வ சீ க ர மா ன தோற்றம், கு று ம் பு த் த  ன மா ன நடிப்பு, போன்றவற்றால் அறிமுக ந டிகையாக இருந்தாலும் தனக்கென ஒரு ரசிகர் கூ ட் ட த் தை சேர்த்து விட்டார் ஸ்ரீ திவ்யா. ட ப் பி ங் வசனங்களுக்கேற்ப உ த டு ஒ த் தி சை வு பெரும்பாலான அறிமுக ந டிகைகளுக்கு இருப்பதில்லை ஆனால் ஸ்ரீ திவ்யாவுக்கு இருப்பதால் பலராலும் பாராட்டப்பட்டார் ஸ்ரீ திவ்யா.

ஆனால் சமீபத்தில் இமான் அ ண் ணா ச் சி யி ன் புதிய வீடு கி ர க ப் ர வே ச நடத்த போது. இரவு நேரத்தில் ம து வி ரு ந் து நடந்துள்ளது. அந்த ம து வி ரு ந் தி ல் ஸ்ரீ திவ்யா தனக்கு முடிந்த வரை காலத்து வரை கு டி த் து வி ட் டு அப்படியே நடக்கமுடியாமல் வி ழு ந்  து விட்டார். அப்போது அங்கிருந்த சினிமா நடிகர்கள் சிலர் கை த் தா ங் க லா க ஸ்ரீ திவ்யாவை வீட்டில் கொண்டு சேர்த்துள்ளார்கள். இதையறிந்த நெ ட் டி ச ன் க ள் பலரும் அ தி ர் ந் து போ யு ள் ள ன ர்.

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *