திருமணம் செய்து ப லா ன படத்தில் ந டிக்க வ ற் பு று த் தி ய கணவர்…! காதல் கணவனின் செயலால்… வி ர க் தி யி ல் த ற் கொ லை செய்த 17 வயது ந டிகை…!!!

சினிமா

பொதுவாக சினிமா துறையை பொறுத்தவரை நடிகர்களை காட்டிலும் ந டிகைகளுக்கு பலவிதமான ச வா ல் க ள் ஆரம்ப காலத்தில் இருந்து தற்போது வரையுமே இருக்கத்தான் செய்கிறது. அப்படி பலவிதமான ச வா ல் க ளை கடந்துதான் ந டிகைகள் சினிமாவில் ஜொ லி க் க வேண்டிய க ட் டா ய  த் தி ல் இருந்து வருகிறார்கள் என்பது நி த ர் ச ன மா ன உண்மை.

அந்த வகையில் தனது 4 வயதில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமானவர் தான் இந்த ந டிகை. பின்னர் தனது 14 வயதில் ஹீ ரோ யி னா க அறிமுகமாகினார். இவர் நடிக்கும் படங்களில் ரசிகர்களை ஈ ர் க் கு ம் படியான உணர்ச்சிகரமான நடிப்பினை வெளிப்படுத்தியது இவருக்கு சினிமாவில் நல்லதொரு வரவேற்பினை கொடுத்தது.

பார்ப்பதற்கு பக்கத்துக்கு வீட்டு பெண் போன்றதோற்றமுடைய இந்த ந டிகை சிறுவயதிலேயே பல படவாய்ப்புகள் தேடி வந்தது. அப்டி பி சி யா க நடித்திருந்த நடிகை 40 வயது இயக்குனர் மீது காதல் வ ய ப் ப ட் டு ள் ளா ர். மேலும் தனது 15 வயத்திலே அவரை ர க சி ய மா க திருமணம் முடித்து கொண்டார் அந்த ந டிகை.

திருமணத்துக்கு பின்னர்தான் அந்த இயக்குனரின் சு ய ரூ ப ம் தெரியவந்தது அந்த ந டிகைக்கு, தேசிய விருது வாங்கும் சமயத்தில் கணவரால் ப லா ன படத்தில் நடிக்க வேண்டுமென வ ற் பு று த் த லு க் கு ஆ ளா க் க ப் ப ட் டு ள் ளா ர் அந்த ந டிகை. இதற்கு ம று ப் பு தெரிவித்த ந டிகை மன அ ழு த் த த் தா ல் தனது 17 வயதில் த ற் கொ லை  செய்து ம ர ண ம டை ந் து ள் ளா ர்.

இந்த ச ம் ப வ ம் தமிழ்நாட்டையே அ தி ர வைத்தது, இதற்கு நி யா ய ம் வேண்டுமென போ ரா டி ய அவரது அம்மா அதன் பின்னர் சில காலங்களில் த ற் கொ லை செய்துகொண்டு ம ர ண ம டை ந் து ள் ளா ர் ந டிகையாக ஒருசில ஆண்டுகள் வாழ்ந்தாலும் அவரது பெயர் இன்றளவும் பேசப்பட்டு வருகிறது.

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *