சற்றுமுன்… பிரபல நடிகர் மா ர டை ப் பா ல் திடீர் ம ர ண ம்…! ஆழ்ந்த சோ க த் தி ல் த வி க் கு ம் திரையுலகம்…!!!

சினிமா

தெலுங்கு சினிமா உலகில் இந்த வாரத்தில் அடுத்தடுத்து பழம்பெரும் நடிகர்கள் ம ர ணி த் த து ரசிகர்களிடையே சோ க த் தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இரு தினங்களுக்கு முன்னர் ப ழ ம் பெ ரு ம் நடிகர் கை கா லா சத்தியநாராயணா வயது மூ ப் பி ன் கா ர ண மா க உ யி ரி ழ ந் தா ர். அந்த சோ க மே இன்னும் வி ல கா ம ல் இருக்க மற்றுமொரு நடிகர் ம ர ணி த் த து ரசிகர்களை சோ க த் தி ல் ஆ ழ் த் தி யு ள் ள து.

தெலுங்கு சினிமாவின் பலபேருக்கு நடிகர்களில் ஒருவரான ச ல ப தி ரா வ் சனிக்கிழமை இரவு கா ல மா னா ர். வயது மூ ப் பி ன் காரணமாக உ யி ரி ழ ந் த இவருக்கு வயது 78 ஆகிறது. கடந்த சில நாட்களாக உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்து வந்த ச ல ப தி ரா வ் சினிமாவில் இருந்து வி ல கி ரு ந் தா ர். அப்படியிருக்கையில் நேற்றிரவு மா ர டை ப் பு காரணமாக உ யி ரி ழ ந் து ள் ளா ர்.

இவர் 1200 கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார். நடித்தது மட்டுமல்லாமல் தயாரிப்பாளராக இருந்து பல படங்களையும் தயாரித்துள்ளார் சலபதி ராவ்.இவரது மகன் ரவி பாபுவும் தயாரிப்பாளராக இருந்து வருகிறார். தெலுங்கு தயாரிப்பாளர் டி ல் ரா ஜு உள்ளிட்ட பல தயாரிப்பாளர்களும் ச ல ப தி ரா வ் ம ர ண த் து க் கு இ ர ங் க ல் தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

தெலுங்கு திரையுலகின் முன்னணி பிரபலங்கள் அவரது உடலுக்கு நேரில் சென்று அ ஞ் ச லி செலுத்தி வருகிறார்கள். தொடர்ந்து சமீப காலமாக தெலுங்கு திரையுலக பிரபலங்கள் மட்டுமல்லாது, தமிழ் திரையுலகிலும் பிரபல நடிகர்கள் ம ர ணி த் து வருவது ரசிகர்களுக்கு சோ க த் தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *