10 முறைக்கு மேல் க ரு க் க லை ப் பு… ப டு மோ ச மா கி போன உடல்நிலை…! பிரபல பி க் பா ஸ் ந டிகையை பற்றி பு ட் டு வைத்த பிரபலம்…!! அ தி ர் ச் சி யி ல் ரசிகர்கள்…!!!

சினிமா

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி ந டிகையாக இருப்பவர் ந டிகை ஓ வி யா. இவர் க ள வா ணி படத்தில் நடித்ததன் மூலமாக ரசிகர்கள் மத்தியில் ஒரு இடத்தினை பெற்றுவிட்டார். மலையாள ந டிகை என்றாலே தமிழ் ரசிகர்களிடம் ஒரு ஈ ர் ப் பு இருக்கத்தான் செய்கிறது. அப்படி ரசிகர்களை ஈ ர் த் த வ ர் தான் ந டிகை ஓ வி யா வு ம். ஆனால் தற்போது இவர் சினிமாவில் இருக்குமிடம் தெரியாமல் இருந்து வருகிறார்.

பிரபல தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான பி க் பா ஸ் நிகழ்ச்சியின் முதல் சீ ச ன்  மூலமாக ப டு வே க மா க பிரபலமானவர் ந டிகை ஓவியா. எவ்வளவு வே க மா க பிரபலமானாரோ அதனை விட அ தி வே க மா க ரசிகர் மத்தியில் இருந்து காணாமல் போனது இவரது பிரபலம். காரணம் பி க் பா ஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் இவர் தேர்ந்தேடுத்த கதையம்சங்களே.

இரெண்டாம் கட்ட நடிகர்களுடன் நடிக்க தொடங்கியதால் முன்னனி நடிகர்களுடன் நடிக்கும் வாய்ப்பு இல்லாமல் போனதால் இவரது வளர்ச்சி சினிமாவில் இல்லாமல் போனது. இந்நிலையில் ப யி ல் வா ன் ர ங் க நா த ன் ஓ வி யா குறித்த ப கீ ர் தகவல் ஒன்றினை கூறியுளளார். அதாவது ந டிகை ஓ வி யா ஆண் நண்பர்களுடன் அடிக்கடி அது போன்ற தொடர்பில் இருந்து வந்தாராம்.

அதன் காரணமாக அதிக க ரு க் க லை ப் பு மா த் தி ரை க ள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியிருந்தால் அவரது உடல் மெ லி ந் து மோ ச மா க காணப்படுகிறார் என ப யி ல் வா ன் ர ங் க நா த ன் கூறியிருந்தார். ஏற்கனவே மகாபலிபுர ஹோ ட் ட ல் க ளு க் கு ஓ வி யா ரெ கு ல ர் க ஸ் ட ம ர் என கூறியிருந்தார் ப யி ல் வா ன். இந்நிலையில் இப்படி கூறியிருப்பது  ஓ வி யா வை  க டு ப் பி ல் ஆ ழ் த் தி யு ள் ள து.

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *