ந டு ரா த் தி ரி யி ல் நண்பனே இப்படி நடந்து கொண்டான்…! அ தி ர் ச் சி பு கா ர் அளித்த பி க் பா ஸ் ந டிகை…!! இந்த ந டிகையின் மு ர ட் டு கு ண ம் தெரிந்தும் இப்படியா…?? யாரந்த ந டிகைன்னு நீங்களே பாருங்க…!!!

சினிமா

எல்லா சினிமா துறையிலும் ந டிகைகள், நடிகர்கள் எல்லோரும் எப்படியாவது ஒரு கி சு கி சு வி ல் சி க் கு வ து வழக்கமான ஒரு விஷயம் தான். அப்படி கி சு கி சு வி ல் சி க் கி சில நடிகர், ந டிகைகள் சினிமாவில் ம ள ம ள வெ ன வளர்ந்து விடுகிறார்கள். ஆனால் ஒரு சில நடிகர், ந டிகைகளுக்கு இது மா ர் க் கெ ட் டை ச ரி த் து விட்டு சினிமாவில் இருந்து காணாமல் செய்துவிடுகிறது.

இதுநாள் வரையிலும் எந்த ஒரு கி சு கி சு வி லு ம் சி க் கா த வ ர் என்றால் அது நடிகர் நெ ப் போ லி ய ன் தான். அந்த வகையில் சின்னத்திரை மூலம் ரசிகர்களை க வ ர் ந் த வ ர் தான் ந டிகை காஜல் பசுபதி. இவரது உண்மையான பெயர் தமிழ்செல்வி பசுபதி. இவர் 2006 ஆம் ஆண்டு ச ன்  ம் யூ சி க் தொலைக்காட்சியில் தொகுப்பாளினியாக நுழைந்ததன் மூலமாக சின்னத்திரையில் நுழைந்தார்.

இவர் டி ஸ் யூ ம்,வ சூ ல் ரா ஜா எம்.பி.பி.எஸ் போன்ற படங்களிலும் நடித்துள்ளார். டி ஸ் யூ ம் படத்தில் காதல் சந்தியாவுடன் இருக்கும் தோழியாக நடித்திருந்தார் காஜல் பசுபதி. இவர் மா னா ட  ம யி லா ட நிகழ்ச்சியில் பணியாற்றிய போதே நடன இயக்குனர் சா  ண் டி யு  ட ன் காதலில் வி ழு ந் து இருவரும் திருமணம் முடித்தனர். பின்னர் சில காலங்களில் பல காரணமாக வி வா க ர த் து பெற்று பி ரி ந் து விட்டனர்.

2017 ஆம் ஆண்டு பி க் பா ஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருந்தார் காஜல் பசுபதி. அந்த சீ ச னி ல் 70 நாட்கள் பி க் பா ஸ் வீட்டில் இருந்தார் காஜல் பசுபதி. பி க் பா ஸ் வீட்டிலிருந்து வெளியே வந்தவுடன் சினிமா வாய்ப்புகளுக்கா தனது நண்பரும் சினிமா துறையில் முக்கியமான பிரபலமாக இருபவரை தொடர்ப்பு கொண்டுள்ளார் காஜல் பசுபதி.

இதனை தனக்கு சா த க மா எடுத்துக்கொண்ட அவரது நண்பர் ஒரு நாள் இரவு நேரத்தில் கா ல் செய்து காஜல் பசுபதியிடம் த வ றா க பேசியுள்ளார். இதனால் வ ரு த் த ப் ப ட் ட காஜல் பசுபதி நண்பனே இப்படி பேசுகிறானே என சில பேட்டிகளில் கூறியிருந்தார். ஆனால் தற்போது வரைக்குமே அந்த நபருடன் தொ ட ர் பி ல் இருந்து வருகிறாராம் காஜல் பசுபதி.

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *