தென்னை மரத்தில் இருந்து தினமும் வந்த அ ழு கு ர ல் ச த் த ம்…! அதில் என்ன இருக்கிறது என்று பார்த்து அ தி ர் ந் து போன மக்கள்…!! வீடியோ உள்ளே…!!!

வைரல் வீடியோ

தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு கிராமம் தான் தா ண் டி க் கு டி, அங்கு தென்னை தோ ப் பு க ளு ம், பா க் கு தோ ப் பு க ளு ம்,  ர ப்ப ர்  தோ ப் பு க ளு ம் நிறைந்த ஊராகும். அங்கு நிலத்தை ஒட்டிய பகுதியில் வீடு ஒன்றை க ட் டி வாழ்ந்து வந்தனர் ஒரு நடுத்தர வயது தம்பதியினர். அவ்ரகளுக்கு 10 வயதில் பெண் குழந்தை ஒன்று இருக்கிறது.

இந்நிலையில் ஒருநாள் அந்த பெண் வீட்டிலுள்ள வேலைகளையெல்லாம் முடித்துவிட்டு மாடுகளுக்கு பு ல் அ று க் க தென்னத் தோ ப் பு க் கு சென்றுள்ளார். அங்கு புல் அ று த் து க் கொண்டிருக்கும் போது ஏதோ குழந்தை  அ ழு வ து போல ச ப் த ம் வந்துள்ளது. அதனை தேடி தென்னந் தோ ப் பு க் கு ள் சென்று பார்க்கிறார் அந்த பெண். அப்போது ஒரு தென்னை மரத்தின் உ ச் சி யி ல் இருந்து அந்த அ ழு கு ரல் கேட்டுள்ளது.

தென்னை மரத்தின் மேலே குழந்தை இருக்கிறதா என பார்த்த பெண்ணுக்கு எதுவுமே தெரியவில்லை சிறுது நேரத்தில் அந்த அ ழு கு ர ல் நின்றுவிட்டது. பின் மீண்டும் அந்த அ ழு கு ர ல் கேட்க ப ய ந் து போ ய் நடந்ததை தன் கணவரிடம் கூறியுள்ளார். கணவன் இதை நம்பாமல் மன பி ர ம் மை எனக்கூறியுள்ளார். அன்றிரவி 10 மணிக்கு மேல் மீண்டும் அந்த அ ழு கு ர ல் கேட்டது.

அதனை கேட்ட கணவன் டா ர் ச் லை ட் அ டி த் து அ ழு கு ர ல் வந்த திசையை நோக்கி சென்றார். அ ழு கு ர ல் கேட்ட தென்னை மரத்தின் மீது டா ர் ச் லை ட் அ டி த் து பார்த்தால் ஒரு பறவை மட்டுமே அங்கிருப்பித்து பறந்து சென்றது. பின்னர் அந்த அ ழு கு ர ல் நின்றது. அன்றிரவு 4 முறைக்கு மேல் அந்த அ ழு கு ர ல் கேட்டது. இதனை மறுநாள் காலை அவரது அண்ணனிடம் கூறியுள்ளார் கணவர். அண்ணனோ அடுத்து இதுபோல் நடந்தால் எனக்கு போ ன் செய் நான் ஆ ட் க ளு ட ன் வந்து பார்க்கிறேன் என கூறியுள்ளார். அதன் பின் நடந்ததை வீடியோவில் பாருங்க.

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *