சீரியல் ந டிகையால் D J பி ளா க் கி ற் கு வந்த சோ தனை…! பிரபல தொலைக்காட்சி செய்த வேலையால் ஏ மா ந் து போய் க த று ம் DJ பி ளா க்…!!

சினிமா

சின்னத்திரை தொலைக்காட்சி சே ன ல் க ள் ரி யா லி ட் டி நிகழ்ச்சி என்ற பெயரில் காதலர்களை சேர்த்து விட்டு அவர்களுக்கு திருமணம் செய்து வைத்துவிடுகிறார்கள். இப்பஓடியொரு வேலையை செய்து வருவது அந்த சே ன லு க் கு பல வருடங்களாகவே வேலையாகத்தான் இருந்து வருகிறது என பிரபல சே ன ல் மீது பு கா ர் க ள் எழுந்து வண்ணம் இருக்கிறது.

அதே வகையில் ஓ சொல்றியா மாமா ஊ ம் சொல்றியா மாமா என்ற நிகழ்ச்சிகளில் நடந்துள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுப்பாளினி பிரியங்காவும், ம கா  பா ஆனந்தும் இணைத்து தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்கள். கடந்த சிலவரங்களுக்கு முன்னர் டி ஜே பி ளா க் என்பவர் நிகழ்ச்சியில் எப்போதும் பெண் போட்டியாளர்களை பார்த்து பாட்டு போ டு வ து வழக்கம்.

அந்தவகையில் ஒரு எ பி சோ டி ல் ரோஜா ஸ்ரீ என்ற பெண் வரும்போது ரோஜா ரோஜா என்ற பாடலை போட்டுள்ளார். இந்த வி ஷ ய ம் பெரிதாக்கப்பட்டு இருவருக்கும் ரி லே ஷ ன் ஷி ப்  என்று பலரும் இவருவரையும் பிரபலப்படுத்தி வருகிறார்கள். இந்நிலையில் சமீபத்திய போட்டியொன்றில் ரோஜா ஸ்ரீ பற்றி விவரித்துள்ளார் டி ஜே பி ளா க்.

நிகழ்ச்சியில் யார் வந்தாலும் பாட்டு போ டு வ து தான் என் வேலை அப்படித்தான் அவருக்கும் பாத்து போட்டேன் அது த வ றா க முடிந்துவிட்டது. எங்கள் வீட்டில் எனக்கு பெண் பார்த்துவருகிறார்கள். இதற்கு முன் நான் ரோஜா ஸ்ரீயை பார்த்தது கூட கிடையாது என கூறியிருந்தார். டி .ஆர்.பி க்காக இப்படியொரு வேலையாவ பாக்குறது என சே ன லை க ண் ட ப  டி தி ட் டி வருகிறார்கள் ரசிகர்கள்.

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *