அப்பா வயசு இயக்குனருடன் அ ட் ஜெ ஸ் ட் மெ ண் ட்…! வேறு வழியில்லாமல் ஒ ப் பு க் கொண்ட ந டிகை…!! அட ந டிகையின் அப்பா பிரபல அ ர சி யல் வா தி யா ச் சே…???

சினிமா

சினிமா துறையில் வாய்ப்புக்காக அ ட் ஜ ஸ் ட் மெ ன்  ட், வாய்ப்பை காப்பாற்றி கொள்ள அ ட் ஜ ஸ் ட் மெ ன் ட் என ந டிகைகளுக்கு சில க ட் டா ய ங் க  ள் இருக்கிறது. சில ந டிகைகள் அதெல்லாம் முடியாது என வி ல கி  விடுகிறார்கள். பெரும்பாலானோர் வேறுவழியின்று ஒ ப் பு க் கொ ள் கி றா ர் க ள். சில ந டிகைகள் தங்களுக்கு நடந்த அ வ ல ங் க ளை குறித்து மீ டூ வில் பேசி வருகிறார்கள்.

இருந்தும் ஒருபயனும் இருப்பதுபோல தெரியவில்லை. அப்படி க ன் ன ட த்  தி ல் இருந்து தமிழுக்கு வந்தவர் தான் பிரபல ந டிகை. இவரது அப்பா நடிகரும், அ  ர சி ய ல் வா தி யு மா க இருப்பதால் நடிப்பு வேண்டாமென ஆரம்பத்திலே மு ட் டு க் க ட் டை போ ட் டா  ர். மகளின் பி டி வா த த் தா ல் வேறுவழியின்றி தனது நண்பரும் பிரபல இயக்குனருமான ஒருவரிடம் அனுப்பி வைத்துள்ளார்.

அந்த இயக்குனரோ நண்பரின் மகள் என்றும் பாராமல் அ ட் ஜ ஸ் ட்  மெ ன் ட் கேட்டுள்ளார். ஆனால் ந டிகையோ எனது நடிப்பை பார்த்து வாய்ப்பு கொடுங்கள் அது போதுமென வந்துவிட்டார். பின்னர் நடிப்பை காட்டி ஒரு படத்தில் நடித்திருந்தார் ந டிகை. அந்த படம் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு செல்லாததால், மீண்டும் அந்த இயக்குனரிடமே சென்றுள்ளார்.

தற்போதும் அ ட் ஜ ஸ் ட் மெ ன் ட் கேட்கவே, ஓ கே சொல்லி அவரது படத்தில் நடித்து தற்போது தமிழில் முன்னனி ந டிகையாக இருந்துவருகிறார் அந்த வாரிசு ந டிகை. சினிமாத்துறையில் இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் சாதாரணாகிவிட்டது.அப்படி வெளியே தெரிந்தாலும் பெரிதாக எந்தொரு எ தி ர் வி னை யு ம் நடப்பதில்லை.

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *