திருச்செந்தூர் கடலில் பு னி த நீராடிய பெண்ணுக்கு அ டி த் த அதிஷ்டத்தை பாருங்க…!! கோடியில் ஒருவருக்கு தான் இப்படி நடக்கும்…!! அப்படி என்ன தான் நடந்தது அந்த பெண்ணுக்கு…!!!

வைரல் வீடியோ

திண்டுக்கல் பஸ்  நிலையம் அருகே உள்ள கு டி யி ரு ப் பை சேர்ந்தவர்தான் ம து சூ த ன ன்  அவரது மனைவி பெயர் அங்கயற்கண்ணி. இவர்களது குடும்பத்தில் சில நாட்களாகவே க ஷ் ட ங் க ள் அதிகமாக இருந்தது அதை போக்க பக்கத்து வீட்டுக்கார் ஒருவர் திருச்செந்தூர் முருகனை த ரி சி த் து வந்தால் குடும்ப க ஷ் ட ம் தீ ரு ம் என கூறினார். அதனை கேட்டு அங்கயற்கண்ணியும் தனது கணவருடன் திருச்சந்தூர் சென்றனர்.

அங்கு சென்றதும் கணவன் ம து சூ த ன ன் சு வா மி த ரி சி க் கு ம் முன்னர் கடலில் நீ ரா டி வி ட் டு ட் டு வரலாம் எனக்கூறினார். அதனை கேட்டு மனைவியும் கடலில் நீ ரா ட சென்றார்கள். அங்கு கூ ட் ட ம் அலை மோதியது இருப்பினும் எப்படியோ கடலில் மூ ழ் கி எ ழு ந் தி ரி த் த ன ர் இருவரும். நீ ரா டி முடித்ததும் அங்கயற்கண்ணிக்கு அ தி ர் ச் சி கா த் தி ரு ந் த து அவரது க ழு த் தி ல் அணிந்திருந்த 4 ப வு ன் ச ங் கி லி தா லி யு ட ன் காணாமல் போனது.

இதனையறிந்த அங்கயற்கண்ணி என்னடா க ஷ் ட ம் போகும்ன்னு நினைச்சால் இப்படி கூடுதல் க ஷ் ட த் தை கொடுத்திருக்காரே கடவுள் என அ தி ர் ந் து போய் ம ய க் க மே போட்டுவிட்டார் அங்கயற்கண்ணி. அதனை தொடர்ந்து இருவரும் அலைகளில் தேடிப்பார்த்தனர் இருந்தும் கிடைக்கவில்லை அதன் பின்னர் என்னசெய்வதென்று தெரியாமல் இருந்தவர்கள் கடைசியில் தா லி எப்படி கிடைத்தது என வீடியோவில் பாருங்க. வீடியோ குறித்த நி றை கு றை க ளை வீடியோ ஓ ன ரி ட ம் தெரிவிக்கவும் நன்றி.

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *