இது சாதாரண க ல் என நினைத்து வீட்டில் வைத்திருந்த பெண்…! அது என்ன என்ற உண்மை தெரிந்ததும் கிராமமே அ தி ர் ந் து போனது…!!!

வைரல் வீடியோ

இத்தாலி நாட்டில் இந்த ச ம் ப வ ம் நடந்துள்ளது. இத்தாலி நாட்டில் இ செ பெ ல் லா என்ற பெண் தன்னுடைய 8 வயது பெண்ணுடன் கடற்கரைக்கு சென்றிருந்தார். அங்கு இருவரும் பொழுதை கழித்து கொண்டிருக்கும் போது கடற்கரை ஓரத்தில் க ல் போன்ற பொருளை பார்த்துள்ளனர். அந்த பொருள் என்னவென்று அவ்ரகளுக்கு தெரியவில்லை. இருந்தாலும் அந்த பொருள் அவர்களுக்கு பிடித்துப்போகவே வீட்டுக்கு  வந்தனர்.

வீட்டுக்கு வந்தும் அந்த பொருளை புகைப்படமெடுத்து தனது சமூக வலைதள பக்கங்களில் பதிவிட்டார் இ ச பெ ல் லா. இதனை பார்த்து அ தி ர் ந் த பலரும் இது கல் அல்ல ஒரு அ ணு கு ண் டு என்று கூறியுள்ளனர். இதனை அறிந்த அந்த நாட்டு அரசும் அதிகாரிகளை அனுப்பி அந்த கு ண் டை கைப்பற்றி வெற்றிகரமாக செ ய லி ழ க் க வைத்துள்ளனர். லட்சம் பேரை கொ ள் ள க் கூ டி ய ச க் தி வா யி ந் த இது எப்படி இவர்களுக்கு கிடைத்தது என்று வீடியோவில் பாருங்க.

சில வருடங்களுக்கு முன்னர் இரெண்டாம் உ ல க ப் போ ரி ன் க டை சி கு ண் டு என்ற படமும்,  இதுபோன்ற ஒரு ச ம் ப வ த் தி னை க ரு வா க வைத்துதான் எடுத்திருப்பார்கள். மேலும் இது போன்ற சு வா ர ஸ் ய மா  ன தகவல்களை தொடர்ந்து தெரிந்துகொள்ள எங்களது தளத்திற்கு அடிக்கடி வாருங்கள். மேலும் வீடியோ குறித்து நின்ற கு றை இருப்பின் வீடியோ ஓ ன ரி ட ம் தெரிவிக்கவும் நன்றி.

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *