அ ரி ய வகை நோ யா ல் உடலில் முக்கிய வி ஷ ய த் தை இ ழ ந் து விட்டாரா சமந்தா…? மனமுடைந்து அ ழு த சமந்தா…!! பெரும் சோ க த் தில் ரசிகர்கள்…!!!

சினிமா

தமிழ் சினிமாவின் முன்னை ந டிகையாக இருந்து வந்த சமந்தா, தெலுங்கு சினிமா சென்று அங்கும் முன்னனி ந டிகையாக இருந்து வந்தார். திருமணம் வி வ கா ர த் து க் கு பின்னர் இவரது மா ர் க் கெ ட் ட ல் ல டி க் கு ம் என நினைத்தால் பு ஷ் பா படத்தில் போட்ட க வ ர் ச் சி தூ க் க லா ன ஆட்டத்தின் மூலமாக தெலுங்கு, பா லி வு ட், ஹா லி வு ட் டா ப் கி ய ரி ல் சென்று கொண்டிருக்கிறார் சமந்தா.

கடந்த சில மாதங்களாக ம யோ சி ட் டி ஸ் என்கிற அரிய வகை நோ ய் தா க் க த் து க் கு சி கி ச் சை மேற்கொண்டு வந்தார் சமந்தா. பல மாதங்களாக வெளியில் வராமல் இருந்து வந்த சமந்தா. தற்போது சாகுந்தலம் படத்தின் ப் ரோ மோ ஷ ன் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டார். அந்த நிகழ்ச்சியில் வெகு மாதங்களுக்கு பின்னர் சமந்தாவை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர்.

அந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய சமந்தா ம ன மு டை ந் து அ ழு து விட்டார். அந்த வீடியோ கூட ரசிகர்கள் மத்தியில் வை ர லா க ப ர வி வந்தது. அதனை பார்த்த பலரும் ச ர் ச் சை க் கு ரி ய கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகிறார்கள். அதில் ஒருவர் நோ யா ல் பா தி க் க ப்  ப ட் ட சமந்தா நோ ய் க் கு பின் தனது அழகையும் வ சீ க ர த் தை யு ம் இ ழ ந் து விட்டார் என்ற பதிவினை போட்டிருந்தார் அது பலரையும் சோ க த்  தி ல் ஆ ழ் த் தி ய து.

இதற்கு பதிலாக ட் வி ட் ட  ரில் நான் மேற்கொண்டதை போல் பல மாதங்கள் சி கி ச் சை க் கு நீங்கள் செல்ல வேண்டாம் என்று நான் பி ரா த்  த னை செய்து கொள்கிறேன்.மேலும் உங்களுடைய வ சீ ர த் தி ல் சேர்த்துக்கொள்ளுங்கள் என்றபதிவினை போட்டிருந்தார் சமந்தா.இந்த பதிவு தற்போது வை ர லா க  ப ர வி வருகிறது.

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *