அம்மா உயிருக்கு போ ரா டு ம் நிலையில் இருக்கும்போது.. தி டீ ரெ ன ர க சி ய திருமணம் செய்துகொண்ட பி க் பா ஸ் நடிகை…! இதோ வெளியான புகைப்படங்கள்…!!!

சினிமா பிக் பாஸ்

பிரபல தொலைக்காட்சியில் வெற்றிகரமாக ஒளிபரப்பாகும் சின்னத்திரை ரி யா லி ட் டி நிகழ்ச்சிதான் பி க் பா ஸ். இந்த நிகழ்ச்சி தமிழில் 6 ஆவது சீ ச ன் சென்றுகொண்டிருக்கிறது. வெளிநாட்டு சே ன ல் நிகழ்ச்சியான பி க் பி ர த ர் ஸ் என்ற நிகழ்ச்சியை மைய கருத்தாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட பி க் பா ஸ் நிகழ்ச்சி முதலில் ஆரம்பமானது ஹி ந் தி யி ல் தான். ஹி ந் தி யி ல் தற்போது சீ ச ன் 16 நடந்து கொண்டிருக்கிறது.

இந்த நிகழ்ச்சியை சல்மான் கான் தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்கள். ஹி ந் தி பி க் பா ஸ் எப்போதுமே ச ர் ச் சை க ளு க் கு ப ஞ் ச மி  ல் லா த நிகழ்ச்சியாகவே இருந்து வருகிறது. இரவு நேரத்தில் உ த ட் டு மு த் த ம்,  போட்டியாளர்களுக்கு இடையே அ டி த டி என ஒவ்வொரு சீ ச னு ம் சு வா ர ஸ் ய த் து க் கு ம், ச ர் ச் சை க ளு க் கு ம் பெயர் பெற்ற நிகழ்ச்சியாகவே இருந்து வருகிறது.

அப்படி ஹி ந் தி யி ல் அவ்வப்போது ச ர் ச் சை க  ளை உண்டாக்கி வருபவர் தான் ந டிகை ராக்கி சாவந்த். இவர் பி க் பா ஸ் நிகழ்ச்சியிலும் கலந்து கொண்டு அங்கும் பல ச ர் ச் சை க ளை ஏற்படுத்தி வந்த அவர் சில தினங்களுக்கு முன்னர் க த றி அ ழு த வீடியோ ஒன்று இணையத்தில் வெளியிட்டிருந்தார். அவரது அம்மா பி ரை ன் டி யூ ம ர் ஆ ல் பா தி க் க ப் ப ட் டு தற்போது மருத்துவமனையில் சி கி ச் சை பெற்று வருகிறார் என கூறிய அவர், மேலும் பி க் பா ஸ் வீட்டில் இருந்த போது அதை பற்றி எண்னிடம் சொல்லவே இல்லை என கோ ப மா க  கு ற் ற ம் சா ட் டி யி ரு ந்  தா ர்.

இப்படியிருக்கையில் தற்போது ராக்கி சாவந்த், தனது காதலரான ஆதில் கான் துரானி என்பவரை ர க சி ய மா க திருமணம் செய்து கொண்டார். அதன் புகைப்படங்கள் தற்போது இணையத்தில் வை ர லா க ப ர வி வருகிறது. இதனை பார்த்த நெ ட் டி செ ன் க ள் பலரும் உ யி ரு க் கு போ ரா டு ம் நிலையில் அம்மா இருக்கும் போது  ர க சி ய திருமணம் தேவையா என கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *