ஒரு பெண் அ ச ந் தி ரு ந் த நேரத்தில்… வீட்டிற்குள் சென்ற குரங்கு செய்த கா ரி ய த் தை நீங்களே பாருங்கள்…!! பல மி ல் லி ய ன் நபர்கள் பார்த்த வீடியோ…!!!

வைரல் வீடியோ

பெண் ஒருவர் அ ச ந் தி ரு ந் த நேரத்தில் கு ர  ங் கு க ள் செய்த செயலால் அந்த பகுதியே சோ க த் தி ல் ஆ ழ் ந் த ச ம் ப வ ம் குறித்து பாப்போம். தஞ்சையை சேர்ந்தவர் ராஜா புவனேஸ்வரி இவர் தஞ்சையில் ராஜ ராஜன் மன்னனால் வெ ட் ட ப்ப ட் ட குளத்தின் அருகில் நெ ரு க் க மா ன வீடுகள் இருக்கும் குடியிருப்பில் வசித்து வந்தார். அந்த குடியிருப்பை சுற்றியுள்ள பகுதியில் குரங்குகள் அதிகம் இருக்கிறது.

அந்த குரங்குகள் அடிக்கடி வீட்ற்குள் புகுந்து வீட்டில் உள்ள பொருட்களை தூ க் கி சென்றுவிடுகின்றன என குரங்குகள் அதிகம் தொ ல் லை குடுக்கின்றன என பு கா ர் க ளை மக்கள் கொடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். இந்நிலையில் அன்று ராஜபுவனேஸ்வரி தம்பதிகள் தங்களுக்கு பிறந்த 8 மாதமே ஆனா இரட்டை குழந்தைகளுடன் வீட்டில் இருந்தனர். இரு குழந்தைகளும் நன்றாக தூ ங் கி கொண்டிருந்தன.

அந்த சமயம் பார்த்து வீட்டுக்குள் புகுந்த இரெண்டு குரங்குகள், அவர்கள் அ  ச ந் த நேரத்தில் இரு குழந்தைகளையும் தூ க் கி சென்றன. இதனையறிந்த குரங்குகளை வி ர ட் டி சென்றனர்.  அதில் ஒரு குரங்கு தான் வைத்திருந்த குழந்தையை வீட்டின்  மீது போட்டுவிட்டு சென்றது. இன்னொரு குரங்கை தேடியும் கிடைக்கவில்லை, அடுத்த நாள் அந்த தம்பதிக்கு காத்திருந்த அ தி ர் ச்  சி யை வீடியோவில் பாருங்க. வீடியோ குறித்த நிறை கு றை க ளை வீடியோ ஓ ன ரி ட ம் தெரிவிக்கவும் நன்றி.

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *