பி க் பா ஸ் வீட்டில் கதிரவனுக்கு என்ன ஆ ச் சு…? தூ க் கி க் கொண்டு ஓ டி ய அசீம்…!! சோ க த் தி ல் மூ ழ் கி ய பி க் பா ஸ் வீடு…!!!

பிக் பாஸ் வைரல் வீடியோ

பிரபல தொலைகாட்சியில் வி று வி று ப் பு க் கு கொஞ்சம் கூட ப ஞ் ச மே  இல்லாமல் இறுதி வாரத்தினை நோக்கி சென்றுகொண்டிருக்கிறது பி க் பா ஸ் சீ ச ன் 6. தற்போது கோ ல் ட ன் டி க் கெ ட் டா ஸ் க்  நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்நிலையில் யாருமே எதிர்பாராத விதமாக சீரியல் ந டிகை ரஷிதா மகாலட்சுமி சென்ற வாரம் பி க் பா ஸ் வீட்டிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டார்.

அதனை தொடர்ந்து அடுத்ததாக இந்த வாரம் பி க் பா ஸ் வீட்டிலிருந்து யார்வெளியேற போகிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு பல பி க் பா ஸ் ரசிகர்களையும் தொ ற் றி க் கொண்டுள்ளது என்றே சொல்லலாம். இந்நிலையில் பி க் பா ஸ் வீட்டிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டவர்கள் மீண்டும் பி க் பா ஸ் வீட்டுக்குள் வந்து மீதமுள்ள போட்டியாளர்களுக்கு உட்சாக ப டு த் து ம் விதமாக கலந்துரையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள்.

அதுமட்டுமல்லாமல் வை ல் ட் கா ர் டு எ ன் ட் ரி யி ல் பி க் பா ஸ் வீட்டுக்குள் வருவார் என எதிர்பார்த்த VJ பார்வதி அ தி ர டி யா க பி க் பா ஸ் வீட்டுக்குள் கெ ஸ் ட் மோ டி ல் நுழைந்து வீட்டிலிருந்த போட்டியாளர்களிடம் க ன் ப ச ன் ரூ மி ல் வைத்து சில அறிவுரைகளையும், அவர்களை பற்றி சில கருத்துக்கள் என்ன நினைக்கிறார் எதை அதிகமாக வெளிக்காட்டுகிறார்கள் என்பதை குறித்து கலந்துரையாடிவிட்டு சென்றார்.

இந்நிலையில் தி டீ ரெ ன பி க் பா ஸ் வீட்டுக்குள் நடந்த ச ம் ப  வ ம் பலரையும் அ தி ர் ச் சி  க் கு ள் ளா க் கி யு ள் ள து. என்ன ச ம் ப  வ ம் என்பதை வீடியோவில் பாருங்க. இந்த வீடியோ இணையத்தில் பலராலும் பார்க்கப்பட்டு வருகிறது. வீடியோ குறித்த நிறை கு றை க ளை வீடியோ ஓ ன ரி ட ம் தெரிவிக்கவும் நன்றி.

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *