அப்போ மகாலட்சுமி இப்போ இந்த ந டிகையா…! 38 வயதான ந டிகையுடன் ரொ மா ன் ஸ்…! மகாலட்சுமியின் முன்னாள் காதலரை வெச்சு செய்யும் நெ ட்டிசன்கள்…!!!

சினிமா

சீரியல் ந டிகை மகாலட்சுமி சென்ற வருடம் தயாரிப்பாளர் ரவீந்தர் என்பவரை இரெண்டாம் திருமணம் செய்துகொண்டார். இந்த திருமணம் தி டீ ரெ ன யாருக்கும் தெரியாமல் திருப்பதியில் நடந்துமுடிந்தது. திருமணம் முடித்ததும் வெளியான புகைப்படங்களை பார்த்த நெ ட் டி செ ன் க ள் அ தி ர் ச் சி யா கி வி ட்  ட ன ர். காரணம் இவ்ளோ கு ண் டா க இருக்கும் ரவீந்தர் ஒ ல் லி யா க இருக்கும் மக்லஷ்மி எப்படி திருமணம் முடித்தார் என நினைத்துதான்.

பல விமர்சனங்கள் வைத்தாலும் எதையுமே கண்டுகொள்ளாமல் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து வருகிறார்கள் இருவரும். இந்நிலையில் சில வருடங்களுக்கு முன்னர் மக்லஷ்மி சீரியல் நடிகர் ஈஸ்வர் என்பவருடன் தொடர்பில் இருந்து வந்தது பலருக்கும் அறிந்த ஒன்றுதான். மேலும் ஈஸ்வர் மனைவி, ஜெயஸ்ரீ பு கா ர் ஒன்றை அளித்து ப ர ப ர ப் பை யு ம் அப்போது ஏற்படுத்தினார்.

மேலும் மகாலட்சுமி, ஈஸ்வர் இருவரும் நெ ரு க்  க மா க இருக்கும் புகைப்படங்கள் பல வெளியானதால், மகாலட்சுமி அவரிடமிருந்து பி ரி த் து விட்டார். அதன் பின்னர் தான் ரவீந்தரை திருமணம் செய்துகொண்டார் மக்லஷ்மி. அதன் பின்னர் ஜெயஸ்ரீயை வி வா க  ர த் து செய்துவிட்டு தனியாக வசித்து வந்தார் ஈஸ்வர்.

இப்படியிருக்கும் நிலையில் பிரபல சீரியல் ந டிகை 38 வயதான திவ்யா கிருஷ்ணன் என்பவருடன் நெ ரு க் க  மா ன இருக்கும் ரொ மா ன் ஸ் ரீ ல் ஸ் க ளை வெளியிட்டு வருகிறார். மேலும் பல ந டிகைகளுடன் தனியாக இருக்கும் புகைப்படங்களையும் வெளியிட்டு ச ர் ச் சை யை கி ள ப் பி வருகிறார் ஈஸ்வர். இதனை பார்த்த நெ ட் டி செ ன் க ள் பலரும் ஈஸ்வரை சா டி வருகிறார்கள்.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Divya Krishnan (@iamdivyakrishnan)

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *