வெளிநாட்டு தொழிலதிபருடன் கு ம் மா ள ம் போட்ட பாலாவின் முன்னாள் ம னை வி…! நல்ல வேலையா த ப் பி ச் சா ரு பாலா…!! பிரபல ப த் தி ரி கை யா ள ர் சொன்ன ஷா க் நி யூ ஸ்…!!!

சினிமா

தமிழில் எ தா ர் த் த சினிமா எடுப்பதில் முன்னணி இயக்குனராக இருந்து வருபவர் இயக்குனர் பாலா. இவர் சென்ற வருடத்தில் தனது 18 வருட திருமண வாழ்க்கை முடிந்துள்ளது என வி வா க ர த் து செய்தியை வெளியிட்டிருந்தார். இதற்கு காரணமாக கடந்த 4 வருடங்களில் மனைவி முத்துமலருடன் ஏற்பட்ட ம ன க் க ச ப் பே என பலரும் சமூக வலைத்தளங்களில் தெரிவித்து வருகிறாரக்ள்.

மேலும் இவர்களது வி வா க ர த் து வி வ கா ர த் தி ல் சினிமா பிரபலங்களின் மனைவிகள், மற்றும் ந டிகைகள் உ ட ந் தை யா க இருப்பதாக செய்திகள் அ தி ர் ச் சி யை கொடுத்து வருகிறது. பொதுவாக பெரும்பாலும் பெரிய இயக்குனர்களின் மனைவிகள் ந டிகைகள், மற்ற நடிகர்களின் மனைவிகளுடன் நட்புறவை வளர்த்துக்கொள்வதை வழக்கமாக கொண்டிருப்பார்கள் என்பது பலரும் அறிந்ததே.

அபப்டி பாலாவின் மனைவி முத்துமலரும் ந டிகை சினேகா, மீனா, ஜெயம் ரவியின் மனைவி ஆர்த்தி, ப்ரீத்தா விஜயகுமார் ஆகியோருடன் நட்புறவில் இருந்திருக்கிறார். அவ்ரங்களுடன் இணைந்து வெளியில் செல்வது, வீடு வி சே ஷ ங் க ளு க் கு செல்வது என பொழுதை போ  க் கி க் கொ ள் வ தை வழக்கமாக கொண்டுள்ளார். மேலும் பாலாவுடன் திருமணத்துக்கு முன்னரே முத்துமலர் பிரபல அ ர சி ய ல் பி ர மு க ர் ஒருவரின் மகனவுடன் தொடர்பில் இருந்து வந்துள்ளாராம்.

அது பாலாவுக்கு தெரியவே பி ர ச் ச னை ஏற்பட்டு வி வா க ர த் து முடிவுக்கு சென்றுள்ளதாக தெரிகிறது. மேலும் ஆஸ்திரேலியாவில் சு ர ங் க தொழிலுக்கு ஆ ட் க ளை அனுப்பி வைக்கும் சுரேஷ் எனும் தொழிலதிபருடன் தொடர்பில் பாலாவின் மனைவி இருப்பதாகவும் இதனையே ச ண் டை போட்டு வி வா க ர த் து செய்து பி ரி ந் து விட்டதாக பிரபல  ப த் தி ரி கை யா ள ர் ப யி ல் வா ன் ரங்கநாதன் முன்பு பேட்டியொன்றில் தெரிவித்திருந்தார்.

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *