என் மகள் மாதிரி இருக்கு… கண் க ல ங் கி அ ழு த ஜி.பி.முத்து…! பி க் பா ஸ் வீட்டில் அப்படி என்னதான் நடந்தது…!! அ தி ர் ச் சி யூ ட் டு ம் வீடியோ…!!!

பிக் பாஸ்

பி க் பா ஸ் நிகழ்ச்சியின் சீ ச ன் 6 தற்போது இறுதிக்கட்டத்தை நெ ரு ங் கி யு ள் ள து. மேலும் 21 போட்டியலார்களுடன் வெகு விமர்சையாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த சீ ச னி ல் சும்மர் 15 போட்டியாளர்கள் இதுவரை பி க் பா ஸ் வீட்டிலிருந்து வெளியேறியுள்ளார்கள். பி க் பா ஸ் போட்டியாளர்களில் வெளியேறிய ஏ.டி.கே வை தவிர மற்ற  அனைத்து போட்டியாளர்களும் பி க் பா ஸ் வீட்டுக்குள் இருக்கிறார்கள்.

பி க் பா ஸ் வீட்டில் கடைசி வார நா மி னே ஷ னி ல் போட்டியாளர் அமுதவாணன் தவிர மற்ற போட்டியாளர்கள் அனைவரும் அசீம், விக்ரமன், கதிர், ஷிவின்,மைனா,ஏ.டி.கே ஆகியோர் எ வி க் ஷ னு க் கு  சென்றனர். அந்த நிலையிலும் முதன் முதலாக அசீம் கா ப் ப ற் ற ப் ப ட் டா ர். அதனை தொடர்ந்து போட்டியாளர் ஏ.டி.கே ப கி ர ங் க மா க வெளியேற்றப்பட்டுள்ளார். இது ரசிகர்களை அ தி ர் ச் சி ய டை ய வைத்தது.

இந்நிலையில் பி க் பா ஸ் வீட்டில் எல்லா போட்டியாளர்களும் கதிரை எந்த நிகழ்விலும் பங்கேற்காமல் எப்படி பி க் பா ஸ் வீட்டில் இருக்கிறார் என க லா ய் த் து விட்டனர். அப்படியிருக்கும் நிலையில் பி க் பா ஸ் வீட்டுக்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்துள்ள முன்னாள் பி க் பா ஸ் போட்டியாளர் சரவணன் நடித்த சீரியலின் ப் ரோ மா வெளியிடப்பட்டது.

அப்போது பி க் பா ஸ் வீட்டிலிருந்த அனைவரும் கண் க ல ங் கி விட்டனர். மேலும் ஜி.பி.முத்து கண் க ல ங் கி அ ழு வ  தை பார்த்த சரவணன் அவரை சென்று ஆ று த ல் ப டு த் தி ய வீடியோவும் வெளியாகியது.

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *