வாய்ப்புக்காக எ க் க ச் ச க் க அ ட் ஜெ ஸ் ட் மெ ண் ட்…! பேசாம சீரியலிலே நடிச்சுக்கிட்டு இருந்திருக்கலாம் இந்த ந டிகை…!! இப்போ இளம் நடிகரின் கை வ ச ம் இருக்கும் அந்த சீரியல் க வ ர் ச் சி ந டிகை யார்…!!!

சினிமா

சின்னத்திரையில் சீரியல்களில் க வ ர் ச் சி அ வ தா ர ம் எடுத்து ரசிகர்களை தன் வ ச ப் ப டு த் தி ய வ ர் தான் இந்த ந டிகை. சின்னத்திரையில் இருந்து சினிமாவுக்கு வந்தவர் தான் அந்த ந டிகை. சின்னத்திரையில் கா ட்டிய க வ ர் ச் சி அவரை வெள்ளித்திரையில் ஒரு படத்தில் க மி ட் டா க வைத்தது.

அடுத்தடுத்த படங்களில் இவரது நடிப்பிலும், க வ ர் ச் சி யி லு ம் ஓ வ ர் கெ த் து க் கா ட் டி தோல்விகளையே அடைந்ததால். இயக்குனர்களும், தயாரிப்பாளர்களும் நீயா வேண்டவே வேண்டாம் என தெ றி த் து ஓ டு ம ள வு க் கு ஆகிவிட்டது ந டிகையின் நிலைமை.

மேலும் இப்படியே விட்டால் ஆகாது என தெரிந்து கொண்ட அந்த ந டிகை  வலைத்தளங்களில் க வ ர் ச் சி போட்டோ ஷூ ட் புகைப்படங்களை பதிவிட்டு ரசிகர்களை ஈ ர் த் து வந்தார். மேலும்  இளம் நடிகர் ஒருவரை இரவு பா ர் ட்டி  வைத்து ம ய ங் கி னா ர். அவரது அடுத்த படத்துக்கான வா ய் பி னை யு ம் பெற்றார். அந்த படத்தில் அளவுக்கதிகமான கி ளா ம ர் அவருக்கு மீண்டும் ப ல் பு தான் கொடுத்தது.

இனிமே என்ன செய்தாலும் வாய்ப்பு வருவது சி ர ம ம் எனத்தெரிந்துகொண்ட அந்த ந டிகை. அந்த நடிகர் என்ன சொன்னாலும் த லை யா ட் டி வருகிறாராம். சினிமாவில் இவரது நிலைமை இப்படியிருப்பதால் பேசாம டீ வி ல யே இருந்திருக்கலாம் என நினைத்து பு ல ம் பி வருகிறாராம் அந்த டி வி க வ ர் ச் சி புயல் ந டிகை.

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *