பிரபல சன் டிவி செய்தி வாசிப்பாளர் சுஜாதாவின் மகன் இவரா ?? அட இத்தனை நாளா இது தெரியாமா போச்சே !! இதோ வை ரலாகும் புகைப்படம் ..!!

சினிமா

பிரபல சன் டிவி செய்தி வாசிப்பாளர் சுஜாதாவின் மகன் இவரா ?? அட இத்தனை நாளா இது தெரியாமா போச்சே !! இதோ வை ரலாகும் புகைப்படம் ..!!

சமீபகாலமாக தொலைக்காட்சி செய்திவாசிப்பாளர்களுக்கும் ரசிகர்கள் உருவாக்கியுள்ளார்கள்.அந்த வகையில் தனது சிறப்பான பேச்சின் மூலம் மக்களை கவர்ந்தவர் சுஜாதா பானு என்பவர். இவர் கிட்ட த்தட்ட 20 ஆண்டிற்கு மேலாக செய்தி வாசிப்பாளராக இருந்த வருபவர்தான் சுஜாதா பாபு என்பவர். இவர் செய்தி வாசிப்பது

தாண்டி நடிப்பு மாடலிங் என பல்வேறு துறைகளில் தனது திறமையை வெளிக்காட்டி வருகிறார்.பிரபல சன் நியூஸ் தொலை க்காட்சியில் செ ய்தி வாசிப்பா ளராக பணிபு ரிந்து மக்கள் ம த்தியில் மிகுந்த வரவே ற்பைப் பெ ற்று இரு க்கிறார். இவரின் சிற ப்பான பேச் சாலும் குர லாலும் ம க்கள் ம னதில் நீ ங்காத இட த்தை பெற் றிரு க்கிறார்.மேலும் தற்போது இயக்குனர் நெல்சன் திலிப்குமார் இயக்க த்தில்

நடிகர் விஜய் நடித்து வரும் பீ ஸ்ட் திரைப்ப டத்தில் நடிகர் விஜய்யின் அ ம்மா கதாபா த்திரத்தில் நடித்து ள்ளார் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது. இந்த நிலையில் செய்தி வாசி ப்பாளர் சுஜாதா பாபு ரமேஷ் என்பவரை தி ரும ணம் செய்து கொ ண்டார். இவர் பிரபல தூ ர்த ர்சன் தொலை க்காட் சிகள் சீ னியர் கேமரா கலை ஞராக பணிபு ரிந்து வருகி றார். இவர்களுக்கு விகாஸ் என்ற ஒரு மக னும் உள்ளார். இந்த நிலையில் செய்தி வாசி ப்பாள ர் சுஜாதா பாபு தனது க ணவர் மற்றும் மக னுடன் இருக்கும் புகைப்ப டத்தை ச மூக பக்க த்தில் வெளி யிட்டு இரு ந்தார்…

BM

Leave a Reply

Your email address will not be published.